Корените и листата след прибиране на реколтата имат много важна роля

Догодина при ранното развитие на лозята, от набъбване на пъпките до цъфтежа, лозите силно ще се нуждаят от съхранени в максимална степен хранителни вещества и въглехидрати, които да бъдат натрупани като резерви в тях. Именно с този запас те ще възобновяват новия си цикъл на развитие след зимния период.

Да добавим, че тези запаси, за които говорим, са и сериозен буфер, ако е засегнато по някакви причини поемането от корените на хранителни вещества, респективно и фотосинтезата.

Може би не се знае от всички, но резервите от минерални и хранителни вещества и въглехидрати в корените и дървесните части на лозята са най-високи през зимата, като най-големите количества от запасите се съхраняват в кореновата система.

Периодът след прибиране на реколтата до листопада е изключително важен – листата играят главната роля.

От него зависи възстановяването на въглехидратните резерви и запасите на минерални хранителни вещества.

Лозята получават въглехидратите си от фотосинтезиращите листа. Следователно е важно да се положат грижи листата да останат здрави и напълно функциониращи след прибиране на реколтата и тяхната загуба да бъде сведена до минимум.

Трябва да се ограничат на следващо място водния стрес, вредителите и гъбните заболявания, докато лозите достигнат фазата на естествен листопад.

Климатът е този, който ще оказва най-сериозно влияние върху развитието на лозите оттук нататък.

През есента ветровете или въздушните течения пряко влияят върху микроклимата в даден район, като променят температурата на почвата и въздушната влажност.

Докато горещите и сухи ветрове повишават температурата, като изсушават почвата и въздуха и предизвикват засилване на транспирацията (изпаряването на водно съдържание чрез листата на лозовото растение), то влажните ветрове идващи от моретата, големите реки и водни басейни пък овлажняват атмосферата.

Занапред в сезона е добре да се знае, че
проветряването на редовете в лозето предпазва от гъбни болести дори и в късна есен

Студените въздушни течения през зимата засилват степента на измръзване на лозите и обледяване на пръчките им след дъжд и сняг.

В низините и долините обаче ветровете продухват студения въздух, като създават въздушен дренаж и по този начин предпазват лозите от измръзване. Всичко това е добре да се знае, когато ще се създава и ново лозе.