Какъв коефициент на родовитост имат, на какво са устойчиви

Гъмза

Това е познат стар местен сорт, отглеждан в Северна България. Спада към Северния български район.

Листът му е голям, по-широк, отколкото дълъг. Цветът е двуполов. Гроздът е средно голям, цилиндрично коничен, най-често с едно крило и с тегло 163-236 грама. Зърното е малко, почти сферично, понякога е деформирано.

Сравнително къснозреещ сорт, узрява към края на септември, началото на октомври.

Коефициентът на родовитост е 1,02–1,58%.

Натрупва захари 19-22%.

Евмолпия (Мавруд тракийски)

Създаден е от проф. Бабриков в АУ- Пловдив, чрез кръстосване на Мавруд и Мерло. Зрял леторасъл-кестеняв с червеникъв оттенък.

Лист-голям, петделен. Цвят-двуполов. Грозд-голям, коничен, понякога с крила. Зърното е малко, овално, сладко-кисело. Лозите на сорта имат умерен до силен растеж

Технологичната зрялост настъпва в началото на септември – от 1-и до 7-и. Коефициентът на родовитост е 1,4%.

Притежава устойчивост на ниски температури.

Подходящи формировки са Омбрела и Мозар.
Натрупва захари – 25,53%, киселини - 7,2 грама.

Каберне Совиньон

Западноевропейски сорт, произлиза от областта Бордо, Франция. Зрелият леторасъл е кестеняв с тъмно виолетово грозде.

Листът е средно голям, петделен. Цветът - двуполов. Гроздът - малък, цилиндрично коничен, с тегло 50-100 грама. Зърното е дребно, сферично, сочно. Семената са средно едри, маслинено
кафяви.

Сравнително средно зреещ сорт, в топлите райони узрява в средата на септември - от 15-и до 20-и.

Коефициентът на родовитост е 1-1,5%.

Слабо чувствителен е на сиво гниене, силно чувствителен на оидиум.

Натрупва 21-24% захари, киселини - 6,5-9 грама.

Мавруд  Мелник 55

Мелник 55

Стар местен сорт, разпространен главно в районите на Пловдив, Хасково и Стара Загора.

Зрелият леторасъл е кестеняво-червеникъв. Листът - голям, петделен. Цветът - двуполов. Гроздът - голям, крилат, с тегло до 398 грама. Зърното е средно едро, сферично. Семената са дребни , със средно дълъг клюн.

Къснозреещ – узрява около 25 септември до 7 октомври.

Коефициентът на родовитост е 1%.

Сравнително устойчив е на сиво гниене, но не е устойчив на ниски температури.

Натрупва захари -17-21% , киселини - 6,1-10,7 грама.

Мелник 55  Мерло

Мерло

Сортът е получен от проф. Занков, Атанасов и Карамитов, чрез кръстосване на Широка мелнишка лоза с прашец от Дюриф, Журансон и Валдигие през 1985 г. Зрелият леторасъл е светлокестеняв.

Листът е средно голям, петделен. Цветът е двуполов. Гроздът е средно голям, цилиндрично коничен, еднокрилат, с тегло 189 грама. Зърното е средно едро, овално. Семената са средно едри, крушовидни.

Среднозреещ сорт, времето за узряване е 162 дни. Узрява около 20-25-и септември. Коефициентът на родовитост е 1,45%, натрупва 22,6-25% захари, при 6,67 грама киселини.

Мерло  Памид

Памид

Стар френски сорт за червени вина. Един от петте сорта , които участват във всички вина, от района на Бордо.

Младите листа са жълто-зелени с розова украйнина.
Зрелият леторасъл е светлокестеняв. Листът е средно голям, петделен. Цветът е двуполов. Гроздът е средно голям с 2 крила и тегло 80-150 грама. Зърното е дребно, почти сферично.

Среднозреещ сорт – узрява до средата на септември.

Коефициентът на родовитост е 1,3-1,6%.

Натрупва захари 22-24% и киселини - 6-8 грама.

Вината му са сухи, тъмно-червени.

Памид  Рубин

Рубин

Много стар местен сорт. Най-разпространен в България. Младите листа са мъхнати, отгоре ръждиви.
Зрелият леторасъл е право растящ, има средно дълги, почти цилиндрични междувъзлия. Листът е голям, петделен, фуниеобразен. Цветът е двуполов. Гроздът е средно голям с тегло до 190 грама. Зърното е малко, овално, слабо.

Среднозреещ, узрява в средата на септември.

Коефициентът на родовитост е 1,2-1,6%. Средната маса на грозда може да варира от 154 до 220 г, а максимално - 830 грама. Подходяща формировка е Мозер.

Натрупва захари 18-24 %, а киселини - 4-5 грама.

Рубин  Сира

Сира

Създаден е през 1994 г. от Иванов, Катеров и Димитров в Института по лозарство и винарство в град Плевен, от кръстоска между сортовете Небиолу и Сира.

Младите листа са дълбоко нарязани, лъскави, жълто-зелени. Зрелият леторасъл- светлокафяв. Листът е средно голям, петделен. Цветът е двуполов. Гроздът е средно голям, коничен, често крилат, с тегло до 173 грама. Зърното е средно едро, овално. Семената са средно едри, крушовидни, тъмнокафяви.

Спада към среднозреещите сортове, продължителността на зреене е 165 дни.

Коефициентът на родовитост е 1%. Натрупва 22-24% захари, а понякога достигат 27% - 31%. Киселините са 5,5 – 6 грама.

Сира 

Древен сорт, смята се че е донесен във Франция от иранския град Шираз. Младите листа са медно-зелени, слабо мъхнати.

Зрелият леторасъл - кестеняв с дълги междувъзлия. Листът е средно голям, кръгловат, 3-5делен. Гроздът е малък до среден, цилиндрично коничен. Зърното е средно едро до дребно,
овално.

Раннозреещ сорт, узрява около средата на август.
От него се получават интересни вина от тип розе.

Тракийска слава

Създаден е от Радулов при кръстоска на Памид и Мавруд, през 1951 г. Размножен в Пловдив и Чирпан. Младите листа са сиво-зелени до тъмно бронзови. Зрелият леторасъл е светлокестеняв с виолетово-червен оттенък. Листът е средно голям до голям,
петделен. Цветът е двуполов. Гроздът е средно голям, цилиндрично-коничен, с едно-две крила, с тегло 168-200 грама. Зърното е средно едро, овално, сочно.

Сравнително раннозреещ, узрява до средата на септември.

Продължителността на вегетационния период е 130-140 дни.

Коефициентът на родовитост - 1,46-1,51%.

Натрупва захари - 22-24% , киселини - 6-7 грама.

Широка мелнишка лоза

Стар местен сорт. Спада към Черноморската група, разпространен е в района на град Сандански, Мелник и Петрич.

Зрелият леторасъл е светлокестеняв със средно дълги, средно дебели и слабо сплеснати междувъзлия. Листът е много голям, по-широк отколкото дълъг, петделен. Цветът е двуполов. Гроздът е средно голям, полусбит до сбит, коничен, крилат, често с повече от 2 крила, с тегло 250-300 грама. Зърното е средно едро, овално.

Къснозреещ сорт. Ценните си качества развива в най-южните части, при вегетационен период над 4,000 градуса С, при коефициент на родовитост - 1,2-1,4%. Натрупва захари- 22-24% и киселини - 6-8 грама.