През юни при лозата протича масово фаза цъфтеж. Периодът от цъфтежа на ресите до образуване на завръз с големина на грахово зърно е критичен за заразяване на лозата с мана (Plasmopara viticola), което изисква третиране през 10-12 дни. При поява на първите признаци на болестта се налага употребата на системни фунгициди: Витра 50 ВП – 0,15%, Витене Трипло Р – 0,4%, Мелади Компакт 49 ВГ – 0,15%, Микал Флаш – 0,3%, Моментум Екстра ВГ – 0,3%, Фолпан 80 ВДГ – 0,15%, Фосика – 0,25%, Делан 700 ВД – 0,05%, Цераксел – 0,25%, Голбекс ВП – 0,25%, Ревус 250 СК – 0,06%, Орвего – 0,08% (разрешен до 31.07.2023) и др..

Преди и по време на цъфтежа на ресите лозата се напада от оидиум (Uncinula necator) - брашнеста мана. За борба срещу този гъбен патоген може да се използва някои от посочените препарати: Вивандо – 0,02%, Еминет 125 МЕ – 0,024%, Колис СК – 0,03%, Домарк 10 ЕК – 0,03%, Сугоби – 0,03%, Талендо 20 ЕК – 0,025%, Флинт Макс 75 ВГ - 0,016%, Фоликур /Хоризонт/ 250 ЕБ – 0,04%.

През юни при лозата се повишава риска от зарази със сиво гниене (Botrytis cinerea). При благоприятни условия - продължителен дъждовен период, висока атмосферна влажност и температури от порядъка на 20-25ºС патогенът има кратък инкубационен период - 2-3 дни. Болестта напада всички части на лозата (леторасти, цветове, зърна). Най-сериозни повреди гъбата причинява по зърната през периода на зреене на гроздето.

За редуциране на ранните зарази от сиво гниене по лозата е необходимо в края на цъфтежа на ресите да се извърши третиране с някои от фунгицидите: Фолпан 80 ВДГ – 0,15%, Претил – 0,2%, Пролектус 50ВГ- 0,12%, Кенжа – 0,12%.

За едновременна борба срещу трите икономически най - важни болести по лозата – мана, оидиум и сиво гниене са регистрирани фунгицидите Кабрио Топ – 0,2% и Куадрис – 25 СК – 0,1%.

За да не се създаде резистентност към даден фунгицид е необходимо редуване на препарати с различни активни вещества.

Литература:
Справочник по растителна защита - Земиздат
Справка за препаратите - БАБХ 2023