От днес, 6 юни 2023 г., с една от последните заповеди на служебния министър на земеделието Явор Гечев стартира прием на заявления за подпомагане по интервенциите – „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ и „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“. Те са включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Заявленията за подпомагане се приемат в общинските служби по земеделие или чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“, заедно със заявленията за подпомагане по интервенциите под формата на директни плащания през кампания 2023.

Допустими кандидати по интервенциите са регистрирани земеделски стопани.