Индексът на цените на храните на ФАО (FPI) през май беше средно 124,3 пункта - спад от 3,4 пункта (2,6 %) спрямо април и цели 35,4 пункта (22,1 %) под максималните нива, достигнати през март 2022 г. Регистрираният спад през май се дължи на значително намаление на стойностите на ценовите индекси за растителни масла, зърнени храни и млечни продукти на фона на известен ръст на стойностите на ценовите индекси за захар и месо. През май средната стойност на

индексът на цените на зърнените култури

на ФАО е 129,7 пункта, което е с 6,5 пункта (4,8 на сто) по-ниско от април и с цели 43,9 пункта (25,3 на сто) по-ниско от рекордната стойност от миналата година.

Международните цени на пшеницата са намалели с 3,5% на месечна база, отразявайки както добрите перспективи за реколтата за предстоящия сезон 2023-2024 г., така и решението за разширяване на Черноморската инициатива за зърно.

Световните цени на царевицата паднаха с 9,8 % през май. Този спад в цените се дължи както на благоприятните перспективи за реколтата 2023-2024 г., което поражда надежди за възстановяване на световното предлагане, така и на очаквания растеж на производството в двете основни страни износителки - Бразилия и Съединените американски щати. Забавянето на износа от Съединените американски щати и отказът на покупки от Китай също оказват натиск за намаляване на международните цени на царевицата.

За другите груби зърна слабото търсене на световните пазари на царевица и пшеница доведе до спад на международните цени на ечемика и соргото съответно с 9,5 и 9,7 %.

В същото време международните цени на ориза продължиха да растат през май, както поради приключването на предварително сключени договори с купувачи в азиатския регион, така и поради намаляване на предлагането от някои износители, като Виетнам и Пакистан.
През май средната стойност на индекса на цените на

растителното масло

на ФАО възлиза на 118,7 пункта, което е с 11,3 пункта (8,7 %) по-ниско от миналия месец и с цели 48,2 % по-ниско от същия период на миналата година. Продължаващият спад в стойността на този индекс е отражение на спада на международните цени на палмово, соево, рапично и слънчогледово масло. Значителният спад на международните цени на палмовото масло от нивата им през април отразява слабото търсене на внос на фона на очакваното увеличение на производството в основните страни производителки.

В същото време международните цени на соевото масло се понижават за шести пореден месец, до голяма степен водени от добрата реколта от соя в Бразилия и по-високите от очакваното запаси в Съединените американски щати, където увеличаването на предлагането на алтернативни фуражи частично е компенсирало търсенето от производителите на биодизел.

Що се отнася до международните цени на рапичното и слънчогледовото масло, те продължават да се понижават на фона на значително предлагане на световно ниво.

Средният индекс на цените на

млечните продукти

на ФАО през май е 118,7 пункта, което е с 3,9 пункта (3,2 %) по-ниско от април и с 25,5 пункта (17,7 %) по-ниско от съответния период на 2022 г. Регистрираният спад през май се дължи на рязък спад на международните цени на сиренето, главно поради наличието на достатъчно експортно предлагане, включително от запаси, на фона на сезонно високото производство на мляко в Северното полукълбо.

След десет последователни месеца на спад, международните котировки на млякото на прах започнаха да се възстановяват, водени от увеличените покупки от купувачи в Северна Азия и сезонното намаляване на доставките на мляко в Океания. В същото време цените на маслото леко се повишиха - увеличение на котировките за доставки от Океания,
Средният индекс на

цените на месото

през май възлиза на 117.9 пункта, което е с 1.1 пункта (1.0%) повече от април; въпреки че растежът продължава четвърти пореден месец, стойността му все още е с 5,0 пункта (4,1 на сто) по-ниска спрямо съответния период на миналата година.

Международните цени на птичето месо се покачиха отново през май, водени от продължаващото силно търсене на внос, особено в Азия, и някои опасения относно възможни краткосрочни проблеми с доставките, поради големи огнища на птичи грип.

Международните цени на говеждото месо се повишиха умерено, подкрепени от постоянно високите нива на клане в Австралия на фона на увеличеното глобално търсене на доставки от Бразилия и продължаващото ограничено предлагане в Съединените американски щати.

Цените на свинското също се повишиха леко този месец, но възходящата тенденция продължава за четвърти пореден месец, поради ограниченото предлагане в резултат на нарастващите производствени разходи и разпространението на болести по животните в други страни производителки и в резултат на това увеличение -търсенето на доставки от Бразилия. В същото време международните цени на овнешкото месо паднаха на фона на силното експортно предлагане в Океания.