• Тонивит има уникално действие, като активира физиологията на хранене на растенията и подобрява укрепването и развитието на кореновата система

Тонивит е високоефективен течен биостимулатор и листен тор съдържащ водоразтворими и бързо усвоими фосфор (Р) и калий (К)в съчетание с активното вещество Go Activ. Тонивит е специално формулиран за приложение в ранните фази на развитие на царевица, зърнено–житни култури и маслодайна рапица.

Тонивит има уникално действие, като активира физиологията на хранене на растенията и подобрява укрепването и развитието на кореновата система (повишава нейната дължина и маса). По този начин биостимулаторът дава възможност на растенията да усвояват оптимално хранителните вещества и водата от почвата, правейки царевицата по-толеранта на критичните за нейното развитието засушавания.  

В активното вещество Go Activ се съдържат над 22 активни съставки, като една от основните е Манитол с доказано положително въздействие върху метаболитните процеси в растението – a именно активиране на жизнено важните за растението процеси на движение и усвояване на азота (N), фосфора (P) и калий (К). Това неминуемо води до по-ефективно използване на вложените минерални торове и стимулира развитието на растенията.

Чрез активирането на физиологията на хранене, употребата на Тонивит води до по-ефикасно усвояване на вложените минерални торове и намалява загубите от тяхното отмиване.

Гарантирани предимства от приложението на Тонивит:

 • по-мощна коренова система
 • по-добра обезпеченост с хранителни вещества и вода
 • повишено съдържание на сухо вещество в растениятаподобрен хранителния статус във важни за растенията фази
 • равномерно развитие на растенията в посева

Тонивит oптимизира добива и качеството на вашите култури

Растителната физиология е ключов фактор за добива

Минералното хранене през корените и въглерода от въздуха, приеман през листата, са ключови за продуктивността на растенията. Двата хранителни пътя осигуряват на растението минерали и въглерод, които участват във фотосинтетичните процеси, които пък от своя страна задоволяват нуждите от хранителни вещества на растението и спомагат за достигане на максималния добивен потенциал.

Добивът и качеството на получената продукция неизменно зависят от минералното хранене и физиологичнния статус на растението, както и от хормоните и ензимите, подпомагащи усвояването на хранителните вещества.

Тонивит подпомага възстановяването на кореновата система на растенията след неблагоприятни условия

Тонивит помага на растенията бързо да възстановят работата на кореновата си система след неблагоприятни климатични условия и увеличава толерантността им към абиотичен стрес (градушки, засушавания и други неблагоприятни климатични условия).

Тонивит подпомага лесното и бързо преодоляване на хербицидния стрес

Тонивит минимизира негативния ефект на стреса върху културните растения след използването на хербициди. Ясно се вижда изоставане във вегетацията на нетретираните с Тонивит растения, изложени на хербициден стрес.

Употребявайки Тонивит подаваме на растението хранителни вещества, до които културата няма достъп в момент на стрес, и същевременно активираме естествените механизми на хранене. Биостимулаторът подпомага енергийните процеси в растението и третираните посеви много бързо се възстановяват и възобновяват нормалното си развитие.

Комбинацията има доказан контрол върху широк спектър от семе- и почвено преносими болести, осигурявайки повече енергия и жизненост на растенията. Освен това намалява чувствителността на културите към неблагоприятни условия на отглеждане и презимуване.

Тонивит е регистриран за употреба в царевица (в т.ч. и сладка), зърнено-житни култури  и рапица в доза 100 мл.

Предимства и ползи за културата

 • Стимулира образуването на по-мощна коренова система (повишава нейната дължина и маса)
 • Не стимулира директно растежа на надземните части и не променя височината на апикалната точка на растеж
 • По-добра обезпеченост на хранителни вещества и повишено съдържание на сухо вещество преди настъпване на зимата
 • Повишава хранителния статус във важни за растенията фази. Допълнителен източник на фосфор (Р) и калий (К), които комбинирани с Go Activ, гарантират много по- успешното им усвояване
 • Подпомага възстановяването на кореновата система след неблагоприятни условия
 •  + 14% дължина на корена

+ 16% свежо тегло

+ 0,5 - 1 повече формирани братя на растение

+ 12% диаметър на кореновата шийка

Предимства и ползи за производителя

 • По-ефективно усвояване от растенията на вода и хранителни вещества - азот (N); фосфор (P) и калий (K) от почвата
 • Подобрява условията за растението, като гарантира по-добри резултати
 • Гарантиран добър добив дори при неблагоприятни условия
 • Повишена жизненост = По-висок добив и по-добро качество на продукцията
 • По-висока устойчивост на стрес (екстремно ниски и високи температури, преовлажняване, засушаване и др.)
 • Отлична възвращаемост на инвестициите!