Организатор е Институтът по аграрна икономика 

На 30 май 2023 г. Инситутът по аграрна икономика - ИАИ ще бъде домакин на Китайско-български симпозиум по изменение на климата и съживяване на селските райони.

Програмата започва с официална церемония, като в 15.00 започва академичен семинар и техническо обучение.

Тематичните акценти и участия:
Проф. Зоя Матеева: „Промените в климата в България“

Проф. Changkun Xie: „ Оценка на адаптацията към изменението на климата в селските райони и
Адаптивно управление“

Участия на проф. Светла Янчева, проф. Димитър Терзиев, доц.д-р Божидар Иванов

Проф. Xiaokun Gu: „Консолидация на земята и обновяване на селските райони в градските
предградия на Шанхай, Китай“

Проф. Георги Железов: „Трансформация на ландшафта в България“

Проф. Yifeng Qin:“ Метод, достъпност на данните и технически ресурси за изследване на
изменението на климата в селските райони“

Фей Янг:“ Мониторинг на жилищна среда с големи географски данни при изменение на
климата“

Събитието ще завърши представянето на дейността на Китайско-българска съвместна лаборатория по изменение на климата „Адаптивно управление за селските екосистеми” (Съвместна китайско-българска лаборатория по CCAGRE). 

Лабораторията е създадена по инициатива на Shanghai Jiao Tong, Университет (SJTU), създаде през септември 2022 г. Проектът е одобрен от The Science and Technology Комисия на община Шанхай в рамките на Международната съвместна организация „Един пояс, един път“.

В проекта участват SJTU /Китай/ и Института по аграрна икономика, София, Аграрен университет-Пловдив и Университета за национално и световно
стопанство/България/.

Съвместната лаборатория се ръководи от проф.Shengquan Che (Китай) и проф. Храбрин Башев (България).

Целта на лабораторията е да се насърчи международното сътрудничество в научни изследвания, технологичното развитие и обучение на таланти в областта на управлението на риска и адаптивното управление на екосистемите в селските райони, в условията на глобалното изменение на климата.