За тях ни попитаха няколко читатели наскоро.

Ето какъв е отговорът за МИЛЕРАНДАЖ ПО ЛОЗАТА

Получава се, когато на грозда се развият малък брой едри нормално оплодени зърна, а по-голямата част си останат дребни безсеменни.

На някои места в страната хората го наричат момици.

ПРИ КОИ СОРТОВЕ СЕ ПОЯВЯВА НАЙ-ЧЕСТО

Милерандаж се наблюдава често при сортовете Болгар, Царица на лозята, Кардинал, Памид.

ЕДНА ОТ ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЯВАТА МУ може да бъде буйният растеж на леторастите рано напролет.

Но този растеж може да причини още едно неприятно явление, на което лозарите викат ИЗТОЧВАНЕ - ЩО Е ТО

Това може пък да се получи от загуба на цветните бутони, вследствие на което растящата реса се превръща в нещо като мустак. Тази форма на изресяване наричат източване. Склонни към източване са десертните сортове Болгар, Шасла доре, Бяло без семе, Италия.