От септември, когато започва сезонът на ябълките в Грузия, до края на февруари страната е изнесла 6300 тона ябълки - със 17% повече, отколкото през същия период година по-рано. Експортните цени на практика не са се променили спрямо предходния сезон, така че приходите от износ в щатски долари също са се увеличили със 17%. Анализаторите на EastFruit отбелязват, че колебанията на валутния курс и високата инфлация омаловажават този успех.

Обемът на износа през настоящия сезон - от септември до февруари, е вторият най-голям за последните 8 години. Обемът е по-нисък само от износа от реколтата през 2020 г., която беше изключителен период, тъй като пандемията и неблагоприятните климатични условия принудиха Руската федерация да закупи огромни количества от много селскостопански продукти. Сегашният купувач също е Русия, но тя не купува толкова много, колкото през сезон 2020-2021 г. Въпреки това обемите на износа през този сезон са доста добри.

Както вече беше споменато, експортните цени не са се променили през годината. За разглеждания период един килограм е изнасян средно по 0,65 USD както през настоящия, така и през предходния сезон. Предвид укрепването на грузинската валута спрямо щатския долар, експортните цени в грузински лари (GEL) са намалели.

Освен намалението на приходите в лари поради колебанията на обменния курс, значителни щети нанесе и инфлацията, или общото равнище на цените на стоките и услугите в Грузия. Както споменахме по-горе, един килограм изнесени ябълки е донесъл с 12% по-малко грузински лари в сравнение с предходната година. Ако цените на стоките и услугите в Грузия бяха останали същите, с приходите от продажбата на един килограм ябълки можеше да се купят с 12% по-малко стоки и услуги. Но общото равнище на цените в Грузия се е повишило с около 10 % и в резултат на това количеството стоки и услуги, които могат да се купят за един изнесен килограм ябълки в Грузия, е намаляло с 20 %.

Общата стойност на износа на ябълки за периода септември-февруари е 4 млн. долара, което е повече от 3,4 млн. долара за същия период на предходния сезон. В лари общата стойност на износа през този сезон е 11 млн. лари, което е с 3% повече от предходната година. Но по отношение на броя на стоките и услугите, които могат да бъдат закупени, този приход все още е с 6% по-малък в сравнение с приходите, реализирани през предходния сезон.