Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси ще продължи националната информационна кампания на Министерството на земеделието за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г., съобщиха от службата.

По този начин земеделските стопани, които не са имали възможност да участват в информационните срещи и искат да се запознаят допълнително за условията за прилагането на Стратегическия план и инструментите по него, ще могат да го направят в периода 20-28 февруари 2023 г. в различни областни градове на страната.

По време на тези срещи експертите от НССЗ ще представят различните интервенции, които са разписани в Стратегическия план и ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите.

Графикът за провеждане на информационните срещи, организирани от НССЗ вижте тук.