Известно е, че мидите имат сравнително слабо въздействие върху околната среда в сравнение с други източници на протеини като пилешко, свинско, говеждо и други видове риба (включително ракообразни и други мекотели). Но какви са скритите разходи за производството на миди, като например отрицателното въздействие върху околната среда? Изчисляването на "истинската цена" на продуктите ни дава възможност да преразгледаме цената на дребно в светлината на скритите разходи, като например вредата върху климата или детския труд.

Прегледът на научната литература показва, че проучване на Университета във Вагенинген (Нидерландия) е първото изследване на истинската цена на мидите, отглеждани и събирани в крайбрежните води на Нидерландия. Това означава, че това е и едно от първите изчисления на истинската цена на морски животински протеинов продукт. Нидерландските миди са уникални с това, че освен въздействието им върху околната среда, производството им се оказва и с положителен ефект. Тези ползи могат да се видят в екосистемите на нидерландското крайбрежие и Ваденско море.

Мидите като природозащитници

Най-видимата полза, която мидите осигуряват за нашата екосистема, е, че те опазват крайбрежието, като действат като естествен вълнолом. При покачването на морското равнище в целия свят това е истинска полза. Но мидите също така обогатяват биоразнообразието в екосистемата. Мидените ферми служат като източник на храна и привличат животни както над, така и под водата, което превръща мидите в истински биостроители на водната екосистема. Затова е логично мидените ферми и рифовете от стриди да се разглеждат като средство за възстановяване на екосистемите около новите вятърни паркове в Северно море.

Мидите са известни като естествените филтри на морето. Те филтрират водораслите от водата за храна, което подобрява качеството на водата. Тази филтрираща функция е и причината да е толкова важно във водата да не попадат вредни вещества, които хората биха могли да погълнат, като ядат миди. Затова е добре да се знае, че крайбрежните води на Нидерландия са с най-високо качество, което не винаги може да се приеме за даденост в други части на света.

Мидите могат да помогнат за улавянето на въглеродни емисии от атмосферата. В научната литература редовно се твърди, че мидите поглъщат въглеродни емисии. Смята се, че те използват въглеродните емисии за образуване на калций, за да растат черупките им, въпреки че това мнение беше опровергано от океанографски изследователи. Независимо от това повечето учени са съгласни, че като цяло черупчестите имат нисък отпечатък на въглеродни емисии и добавена стойност в рамките на природосъобразни производствени системи. Тъй като около 70 % от повърхността на Земята се състои от морета и океани, те, заедно със световните гори, са белите дробове на Земята. Това е добра новина в днешно време, когато трябва драстично да намалим глобалните емисии на парникови газове, за да се преборим с изменението на климата и деградацията на биоразнообразието.

Замърсяване на въздуха, причинено от мидените резачки

Секторът за производство на миди оказва въздействие върху околната среда. Най-големият виновник за това е замърсяването на въздуха, причинено от емисиите на прахови частици, образуването на фотохимични окислители и подкиселяването. По-голямата част от това замърсяване на въздуха се отделя от по-старите мидени резачки, които работят с изкопаеми горива като газьол и дизелово гориво. Затова няколко холандски компании за миди проучват възможността за изграждане на резачки с нулеви емисии, които ще се задвижват изцяло с електричество или алтернативни, по-чисти горива.

Истинската цена на мидите

"Истинската цена" на нидерландските миди е изчислена на 4,76 евро за килограм през 2021 г., от които 0,47 евро за екологични разходи. "Истинската стойност", която представлява положителния принос на мидите към нашия природен капитал (благодарение на свойствата им да пречистват водата и да увеличават биоразнообразието), е 0,14 евро на килограм миди по рафтовете на магазините.

Реалната цена е изчислена въз основа на съществуващите анализи на жизнения цикъл (LCA). Тази методология следва международните стандарти и научната литература. Следва да се отбележи, че това проучване се отклонява от стандартния подход за изчисляване на истинската цена, като комбинира социалните ползи и разходи в една нетна истинска цена.