Кои са най-новите попълнения в продуктовата листа на Corteva Agriscience за предстоящия сезон 2023, както и новите ефективните решения за опазване на културите от вредители

Безспорно Corteva Agriscience е позната повече като царевична компания, а хибридите й се отглеждат навсякъде в страната.

Фирма Пионер е започнала развойната си дейност през далечната 1926 г. именно със селекция на царевица, разяснява Иван Дражев, маркетинг мениджър на Corteva Agriscience

Балкани и продуктов мениджър за България. Реално всяка година Corteva Agriscience внедрява много нови хибриди. Така например за сезон 2023 г. имаме 11 нови хибрида, които ще предложим на земеделските производители да приложат в практиката си. Ние от екипа на Corteva Agriscience, винаги съветваме да се опитва, защото няма нищо по-добро от собствения опит.

Всяка година Corteva Agriscience

извежда между 80-120 опита

със слънчоглед и царевица,

които се залагат в различни райони на страната,

при различни почвено-климатични условия. Това дава една много добра и точна извадка за това как се представят хибридите в различни райони и на отделни полета.

Компанията разполага с богато портфолио от царевични хибриди, които са с различна раннозрелост и подходящи за различни технологии. А ето и какви са накратко характеристиките на някои от най-новите хибриди, които компанията предлага за новия 2023 сезон.

Р8604 е хибрид с най-ранното ФАО – 260. Той е от Optimum AQUAmax продуктовата линия. Отличава се с висок добивен потенциал. Подходящ е за райони с по-голяма надморска височина, както и за втора култура. Партниращ хибрид на Р8752, Р8834, Р8904, Р9042.

В група 300 по ФАО са включени три хибрида – Р9367, Р9398 и Р9639, казва Иван Дражев. Те вече са внедрени в Румъния и Унгария през 2022 година, където представянето им е много добро. Нямаме никакви съмнения, че и тук ще покажат много добри резултати.

Р9367 е подходящ за отглеждане в Северна България. Препоръчва се за интензивна технология, тъй като е с висок добивен потенциал. Партниращ хибрид на Р9300, Р9415, Р9241, Р9398, Р9610, Р9639.

Р9398 е от Optimum AQUAmax продуктовата линия. Може да се отглежда в цялата страна. Хибридът е с много добри агрономически характеристики. Подходящ е за реколтиране при нормални и лимитирани условия на влага. Партниращ хибрид на Р9300, Р9415, Р9241, Р9367, Р9610, Р9639.

Р9639 е за интензивна технология на отглеждане. Характеризира се с високо ниво на оползотворяване на влагата и хранителните вещества в почвата. Партниращ хибрид на Р9415, Р9241, Р9367, Р9610, Р9398.

Група 400 по ФАО се определя като много интересна от специалистите на Corteva Agriscience

Р9960 е 430 по ФАО. Въпреки че хибридът не е от Optimum AQUAmax продуктовата линия, той има добивен потенциал, който е равен на хибридите от нея.

Препоръчва се за отглеждане в Северна България. Отличава се с висок и стабилен добивен потенциал. Партниращ хибрид на Р9889, Р9985, Р9903, Р9978, Р0023, Р9944, Р9967.

Р9967 и Р9944 са 450 по ФАО. Хибридите се характеризират с отлично представяне и високи добиви. Те са подходящи за северните райони на страната, както и и за отглеждане при интензивна технология. Партниращи хибриди на Р9903, Р9960, Р0023, Р9967, Р9944, Р0164.

Р0260 е с най-късното ФАО в групата – 490. Хибридът е широко адаптивен. Подходящ е за отглеждане и за зърно, и за силаж. Толерантен е на лимитирани условия на влага. Партниращ хибрид на Р0164, Р0217, Р0450, Р0704.

И четирите нови хибрида надграждат доказали

се и широко използвани в практиката хибриди

с марката Пионер

При ФАО 500 в продуктовата линия са включени три предложения.

Р0450 – ФАО 520. Хибридът е широко адаптивен, но се препоръчва да се отглежда в Северна България. Подходящ е за интензивна технология, тъй като е с висок добивен потенциал. Става и за зърно, и за силаж. Партниращ хибрид на Р0217, Р0260, Р0704, Р0710.

Р0710 – ФАО 560. Хибрид от Optimum AQUAmax продуктовата линия. Отличава се с отлични агрономически характеристики. Подходящ е за отглежане в условия на високи летни температури и лимитирана влага. Вече e внедрен в практиката в Унгария, Сърбия и Румъния с много добро представяне през 2022 година. Партниращ хибрид на Р0704, Р1049, Р0217, Р0260, Р1332.

Р1332 е с най-високо ФАО – 635. Препоръчва се да се отглежда при интензивна технология, включително с напояване. Подходящ е и за зърно, и за силаж. С изключително висок потенциал за добив – превъзхожда внедрените до момента такива. Партниращ хибрид на Р0450, Р1049, Р0710, Р0704.

Това, на което обръщат внимание специалистите от Corteva Agriscience за предстоящия пролетен сезон, е третирането на семената.

Corteva Agriscience получи разрешение за ползване на продукта ЛУМИПОЗА 625 ФС през 2023 година – тъй като не е регистриран в ЕС, но нашето законодателство позволява, така че и за този сезон определени хибриди ще бъдат третирани с него, пояснява Иван Дражев.

Продуктът има две предимства – първо,

ЛУМИПОЗА 625 ФС е със системно действие,

и второ – със стимулиращо действие

Правили сме много тестове по отношение покълване и поникване и растенията поникнали от третирани с ЛУМИПОЗА семена „водят“ с 1-2 листа в развитието си на растения поникнали от нетретирани с ЛУМИПОЗА семена.

ЛУМИПОЗА 625 ФС вече е популярен сред земеделските производители, тъй като успешно се ползва за контрол на неприятели в ранна фаза при зимна маслодайна рапица чрез третиране на семена. Той е инсектицид от нова химическа група, с нов механизъм на действие, с контактно и системно действие, който причинява блокиране на мускулните контракции на неприятелите, вследствие на което спират храненето и движението си, парализират се и загиват до 24-60 часа в зависимост от вида им. Продуктът е нов инсектицид за контрол на резистентността на неприятелите и алтернативно надеждно решение на използваните до момента контактни пиретроидни конкурентни продукти за третиране на семена.

Другото предложение от Corteva Agriscience е новият хербицид КВЕЛЕКС.

Казваме, че е истински нов, защото

съдържа чисто ново противошироколистно

вегетационно активно вещество

за последните 20 г.,

разяснява Иван Дражев. Има доста нови хербициди като търговски продукти, но те не са нови защото са комбинации от вече съществуващи внедрени в практиката активни вещества. А в КВЕЛЕКС имаме ново активно вещество – Arylex.

Друг нов продукт е фунгицидът УНИВОК, при който едно от активните му вещества (инатрек = фенпикоксамид, синтезирано от актиномицетни гъби) е от нова химическа група, с нов начин на действие и синергизъм с второто активно вещество. Осигурява перфектен контрол на всички важни болести по житните култури, и особено септория.

Сред новостите е и биологичният препарат УТРИША N. Той е биостимулатор, азотен фиксатор, който се прилага при полски култури за абсорбирането на азота от атмосферата.

Продуктът N-ЛОК е азотен стабилизатор, който

не позволява на азота да „премине“

от усвояема в неусвояема форма

и спомага за абсорбирането му от почвата. Особено подходящ е за полета, където азота може да се „загуби“ – песъчливи, пропускливи и т.н. препоръчва се и при интензивна технология на отглеждане, при която културите се нуждаят от повече азот.

От Corteva Agriscience обръщат внимание и на хербицида Дерби Супер Едно, добре познат в практиката и внедрен още през 2007 година. Дерби Супер Едно контролира перфектно широколистни плевели. Той е отлично решение за намаляване на разходите, особено в царевицата, защото цената на декар на Дерби Супер Едно в царевица е равна на цената на декар на Дерби Супер Едно в пшеница.

И още две нови активни вещества

в растителнозащитните технологии

на Corteva Agriscience

Първият е Arylex, вече внедрен и много добре познат при рапица и пшеница. Очаквайте регистрация на Arylex и в слънчоглед. Ще може да се прилага при всички видове технологии на отглеждане на маслодайната култура. Ще контролира ефективно проблемни широколистни плевели, включително див синап, за който няма решение в конвенционалната технология, а също така див коноп, бяла куча лобода (включително в напреднала фаза), бутрак/свиница, амброзия (стандарт за контрол в Унгария и Сърбия).

Вторият е Rynscor, който е следващо поколение активно вещество от новата химическа група на арилпиколинатите. Освен контрола на широколистни плевели, Rynscor контролира и някои житни плевели. От тази 2023 два нови хербицида АГИКСА и ЛОЯНТ, съдържащи Rynscor се внедряват в културата ориз в България. Следващата култура при която, Rynscor ще се внедри в практиката е царевица, където в комбинация с други активни вещества ще контролира целия спектър на житни и широколистни плевели, включително и такива проблемни видове като тученица (Portulaca oleraceae).