Вносът на украински замразени малини в Полша възлиза на една трета от производството в страната. Пикът му беше през септември, когато изкупните цени на есенните малини в Полша паднаха под производствените разходи.

Производството на замразени малини в Полша през 2020 г. и 2021 г. възлиза на около 60 000 тона годишно. Безмитният внос на замразени малини от Украйна обаче буквално преобърна вътрешния пазар миналата година. Обемът на замразените малини, внесени в Полша само за 4 месеца, се равняваше на 27 % от цялото полско годишно производство.

Безмитната търговия започна през юни миналата година. Вносът от Украйна се увеличи с началото на летния сезон на малините. Въпреки това пиковият месец беше септември (7 262 тона).