Често през януари, а дори и в следващите зимни месеци, сме свидетели на резки температурни промени. Понякога те са много по-опасни за дръвчетата от ниските температури, които по принцип са нормални при зимните условия.

Резките температурни амплитуди могат да доведат до повреди по някои растителни части. За да предотвратите евентуалната опасност за овощните, може да предприемете някои добри практики.

Какви мерки са подходящи:

  • При много силни студове, короната на дръвчетата може да се напръска със син камък. Концентрацията е 0.05%, т.е. 50 грама на 10 литра вода. В този случай не се слага вар!
  • Третиране с варно мляко, като дозата е 2.5% или 250 грама гасена вар на 10 литра вода.

Чрез тези пръскания се намалява разликата при резки температурни промени, тъй като клонките се нагряват по-слабо от слънцето през деня, когато температурите са по-високи.

Напомняме на начинаещите овощари, че е много важно през цялата година за дръвчетата да се полагат добри грижи, тъй като те се отразяват на здравословното им състояние, включително устойчивост на стрес.

Затова и внасянето на суперфосфат през есента, оказва възлияние върху повишаване на студоустойчивостта на овощните видове.

Как се познава, че дръвчето е измръзнало?

  • В основата на дървото, в областта на кореновата шийка, ако при отделяне на кората се забелязва, че слоят тъкани под нея е неестествено потъмнял.
  • Листата са дребни, бледи и деформирани. Често се бъркат с признаци на някои болести. При силна степен на измръзване по периферията на листата се образуват пригори, които постепенно обхващат цялата петура.

0 Симптоми по цветните и листните пъпки, които почерняват и не се развиват.