Проучването "Маркетингови модели за пресни и преработени биологични продукти в Дания", проведено от Службата за насърчаване на външната търговия на Коста Рика (Procomer), разкрива потенциала на костариканските биологични продукти на датския пазар, където съвместните усилия на публичния и частния сектор са довели до позиционирането им в супермаркети, хотели и ресторанти.

Дания е основен играч в отглеждането и продажбата на биологични храни, но производството включва основно месо, яйца и млечни продукти. Климатичните условия в страната не позволяват разширяване на биологичното отглеждане на плодове и зеленчуци и затова страната разчита на внос, което създава възможности за износ от Коста Рика, съобщава thecostaricanews.com.

През 2021 г. общият износ на Коста Рика за Дания възлиза на 4,9 млн. долара с продукти като банани, декоративни растения и консервирани плодове. Проучването обаче потвърждава, че биологично отглежданите банани, кафе, ананас и какао също могат да навлязат на датския пазар.

"Важно е да се отбележи, че всички продукти, изнасяни за Дания като биологични, трябва да отговарят на разпоредбите на Европейския съюз. В случай че се избере датско сертифициране, някои форми на обработка все още трябва да се извършват в Дания, например преопаковане на продуктите. Спазването на установените стандарти за качество е от съществено значение за навлизането на нови пазари", казва Марта Ескивел, директор "Планиране и търговска информация".

Латинска Америка притежава 13% от световните площи с биологични продукти, което позволява на региона да увеличи дела си в износа на биологични продукти за Дания със средно 15% годишно от 2016 г. насам. Очаква се тази цифра да продължи да нараства, тъй като датското правителство полага усилия за популяризиране на биологичните продукти и се ангажира с подобряването на околната среда и доброто здраве на своите граждани.