Инициативата ще подпомогне залесяването на българските гори

Министерството на земеделието стартира превърналата се в традиционна продажба на живи елхи, като тази година каузата на кампанията е свързана с опазване на горите. За всяко продадено дръвче ще бъдат засадени 10 нови фиданки в българските гори, стопанисвани от държавните горски предприятия.

Елхите в контейнери са осигурени от шестте държавни горски предприятия. На места ще бъдат налични и отсечени дръвчета от специално създадени за целта плантации и разсадници. Цените на дръвчетата варират между 3 и 40 лв., в зависимост от височината и вида им.

Инициативата започва в началото на следващата седмица в цялата страна. Местата за продажба на коледните елхи, организирани от горските предприятия, са:

• „Югозападно държавно предприятие“, гр. Благоевград

- гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 (пред сградата на Министерството на земеделието)

- гр. София, ул. „Антим I“ № 17

- гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18 (административна сграда на ЮЗДП)

- гр. Гоце Делчев, ул. „Скопие” № 2 (административна сграда на ТП ДГС Гоце Делчев)

- с. Локорско, горски разсадник „Локорско”

• „Северозападно държавно предприятие“, гр. Враца

-  с. Лесидрен, ул. „Стара планина“ № 97

-  гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 56 (пред сградата на ДГС Ловеч)

- гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 37

- гр. Троян, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 20 (в двора на ДГС Троян)

- с. Черни Осъм, ул. „Първи май“ № 77 (пред сградата на ДГС Черни Осъм)

- гр. Априлци, кв. Видима, м. Маринска, държавен горски разсадник

- гр. Берковица, ул.“Митрополит Кирил“№ 13(пред сградата на ДГС Берковица)

• „Южноцентрално държавно предприятие“, гр. Смолян

- гр. Смолян, бул. „България“ №83, пред сградата на ДГС Смолян

- гр. Кърджали, ул. „Васил Левски“ №2, пред сградата на ДГС Женда

- гр. Пловдив, разсадник „Голямоконарско шосе"

- с. Нова Махала, обл. Пазарджик, разсадник „Нова Махала”, административна сграда на ДГС Батак

- м. Вълча поляна, административната сграда на ТП ДЛС Борово

- гр. Панагюрище, разсадник „Самодивско дърво”

- с. Равногор, обл. Пазарджик, разсадник „Равногор”

- гр. Ракитово, обл. Пазарджик, разсадник „Цигов чарк"

- ДГС Родопи, м. Беглика

- разсадник „Селище", м. Селище, обл. Пазарджик

- гр. Велинград, разсадник „Суха лъка"

- ДЛС Широка поляна, м. Широка поляна

- с. Борино, горски разсадник „Хайдушки дол"

- гр. Девин, ТП ДЛС Извора, двора на административната сграда, ул. „Освобождение“ 18

- ТП ДГС Михалково, административна сграда

- гр. Златоград, ул. „Г. С. Раковски” № 33

- с. Елховец, обл. Смолян, разсадник „Бърчево"

- с. Смилян, обл. Смолян, разсадник „Смилян"

- с. Славейно, ДГС Славейно

- с. Триград, адм. сграда на ДГС Триград

- с. Широка лъка, ТП ДГС Широка лъка, ул. „Перелик“ № 1

- гр. Клисура, обл. Пловдив, разсадник „Зли дол"

- гр. Ардино, ул. „Републиканска“ №7

- с. Чакаларово

- гр. Крумовград, адм. сграда на ТП „ДГС Крумовград“, пл. „България“ №8

• „Северноцентрално държавно предприятие“, гр. Габрово

ü гр. Горна Оряховица, ул. „Ангел Кънчев“ №29 (в двора на стопанството)

ü гр. Разград, ул. „Черна“ № 34 (в двора на стопанството)

ü гр. Русе, ДЛС Дунав

ü гр. Русе, ул. "Мария Луиза" 19

• „Югоизточно държавно предприятие“, гр. Сливен

ü гр. Бургас, горски разсадник „Росенец“, местност „Отманли“,

ü гр. Ямбол, горски разсадник „Ормана“, местност „Ормана“

ü гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ № 24

ü гр. Несебър, ул. „Дюни“ № 21 (в двора на административната сграда на Държавно ловно стопанство Несебър)

ü с. Порой, горски разсадник “Порой”

ü гр. Твърдица, ул. „Балкан“ № 29 (ограничени бройки)

ü гр. Сливен, ул. Орешак 15А (административната сграда на ДГС-Сливен)

• „Североизточно държавно горско предприятие“, гр. Шумен

ü с. Салманово, ДГС Шумен, разсадник към ДГС-Шумен

ü гр. Търговище, ДГС Търговище, булевард „Цар Освободител“ 22

ü с. Баячево - разсадник към ДГС-Търговище

ü с. Соколово, ДЛС Балчик, улица „Черно море“ 9, разсадник към ДЛС-Балчик

ü гр. Върбица, ДГС Върбица, улица „Септемврийско въстание“ 133