Как можем да го отстраним

По-често явлението се среща при червените вина.

Най-често този дефект идва при грозде, което е пострадало от мана или е ударено от градушка. Заболялото вино става леко мътно и придобива горчив вкус. То също отделя въглероден диоксид и на вкус е резливо, която резливост обаче е съпроводена от специфична неприятна киселинност.

Тази болест се причинява от млечнокиселите бактерии, които разграждат глицерина във виното при т.нар. акролеинова ферментация. Горчивината всъщност се образува от свързването на акролеина с багрилни или дъбилни вещества.

Горчивият вкус на виното би могъл да се отстрани, когато се действа веднага след забелязване на явлението.

Това трябва да стане или чрез бистрене с мляко или казеин, или чрез обработка с активен въглен - 5 до 50 грама за 100 литра вино. Може да се опита и лечение чрез прекарване на виното през пресни джибри, ако има такива.

След проведеното лечение към виното трябва да се добавят 10-20 грама на 100 литра вино танин и 1-2 грама на литър вино винена или лимонена киселина.

Стопаните трябва да имат предвид, че след нападение на мана по гроздето или преминала градушка, има по-голям риск от вгорчаване на виното, което е направено от пострадалата реколта
Стопаните трябва да имат предвид, че след нападение на мана по гроздето или преминала градушка, има по-голям риск от вгорчаване на виното, което е направено от пострадалата реколта