След спор да се помага ли и на домакинствата, а не само на бизнеса на енергийните цени, депутатите решиха всички въглищни централи да отчисляват от печалбите си

33%, или малко над 1/3 от свръхпечалбите си, ще отчисляват за фонд „Сигурност на електроенергийна система" производители и преработватели на горива и енергия, а със събраните средства ще се компенсират всички крайни потребители заради високите цени на енергията.

Това реши на второ четене бюджетната комисия, която прие промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Парите от облагането на свръхпечалбите ще влизат във фонда до 30 юни, но могат да се правят и авансови вноски. Авансовите вноски ще се смятат като на базата на печалбите от 2018, 2019, 2020 и 2021 г. ще се изчисли средна печалба, тя се увеличана с 20% и се вади от обявената  за 2022 г. Разликата между средната за четирите години, увеличена с 20% и декларираната за 2022 г. ще се обложи с 33%.

Облагането ще засегне дружествата, които добиват суров нефт, природен газ, нефтопреработване и производство на кокс, както и въглища и всички  производители на електроенергия. 

При второто четене на проекта за промяна бе направена редакционна поправка за въглищните централи, така че да се отнася за всички, а не само за тези, които работят с лигнитни въглища.

По данни на финансовото министерство мярката ще обхване 32 дружества, но половината от тях не са обявили такива печалби и допълнителното облагане няма да ги засегне. От облагането на всички въглищни централи във фонда се очаква да влязат още 82 милиона лева и ще бъдат администрирани от НАП.

Комисията не прие текст за нов член , предложен от Венко Сабрутев от ПП. Мотивът за този отказ бе, че предложението не е раздадено предварително в писмен вид на депутатите от комисията, а в него има цели 16 алинеи.

Спорове в залата предизвика текста кой да бъде подпомаган заради високите цени. Свръхпечалбите да отиват за компенсация на крайните потребители искат от ПП. Румен Гечев от БСП обаче се усъмни дали средствата във фонда ще са достатъчни Теменужка Петкова от ГЕРБ бе категорична, че подкрепата за бита е, че хората са на регулирания пазар. Средствата във фонд „Сигурност на енергийната система“ са за бизнеса, смята тя. След като зам. финансовия министър Людмила Петкова увери депутатите, че с разширяването на обсега на дружествата ще има достатъчно ресурс за подпомагане на крайните потребители. След като разписахме разходите, въпросът е сега МС да си събере приходите, заключи Делян Добрев от ГЕРБ.

Теменужка Петкова и Делян Добрев
Теменужка Петкова и Делян Добрев