Браншовата камара на месодайното животновъдство (БКМЖ) излезе днес с отворено писмо към управляващите, след като вчера изненадващо за всички земеделски производители от бранша се оказало, че не могат да подадат заявления по новата подмярка от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 за извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна.

В писмото се казва, че се получава така, защото в наредбата има лимит от левовата равностойност на 15 000 евро, като се взема предвид и получената сума от предоставена държавна помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна през месец септември, на която горният праг е 250 000 евро.

"Двете помощи са различни и считаме, че някой умишлено или поради некомпетентност е обвързал двете помощи – едната държавна, а другата европейска", заявява БКМЖ и допълва, че по този начин никой от нейния бранш не може да кандидатства за помощта.

"Ние животновъдите от най-засегнатия сектор "говеждо месо" по данни на Европейската комисия след многократни срещи с министър Явор Гечев и екипа му успяхме да го убедим и той ни разбра и положи усилия да бъде изработена и приета Наредба 3 от 15 ноември т.г., в която бяха включени и лишените до момента от каквото и да било подпомагане мъжки телета и телета от специализирани месодайни породи за угояване", се казва още в писмото, като се подчертава спешността от мерки за промяна, тъй като приемът на заявления, стартирал на 22 ноември, приключва на 5 декември.

Ако това не се случи, БКМЖ изразява притеснението си, че секторът ще бъде "тотално ликвидиран и единственото месо, което ще може да консумира българинът, ще бъде дълбоко замразено многогодишно от държавните резерви на чужди страни".