Чести валежи и дневни температури от 20-25°С, ниските места, гъстите насаждения, наличието на плевели и едностранчивото азотно торене допринасят за появата на мана по лозата и лозовите вкъренилища. Затова и борбата с гъбната болест, продължава.

Маната зимува чрез зимни спори в растителните остатъци в почвата. Първичните заразявания настъпват в началото на пролетта при влажно време - температури над 11 оС и съдържание на влага в горните почвени слоеве над 70-75% от ППВ.

При благоприятни агрометеорологични условия тя се развива от началото на май до края на есента.

Маната поразява само зелените органи, най-често напада листата и гроздовете, като причинява намаляване на реколтата, нарушава фотосинтезата, повредените лози страдат и са по-предразположени към измръзване, нарушават се органолептичните свойства на виното.
Повредите по листата първоначално се откриват като закръглени бледозелени до жълто-зелени мазни петна. След време петната стават жълтокафяви и прегарят в средата

След време петната стават жълтокафяви и прегарят в средата
По старите листа петната са ограничени от нервите и имат ъгловата форма. По-късно петната стават жълтокафяви и прегарят в в средата. Налеп от спори по долната страна на лист при влажно време
Налеп от спори по долната страна на лист при влажно време

Спороношението обикновено се открива при влажни условия по долната повърхност на листата под формата на пухкав налеп. Признаци на заразяване по грозд

Признаци на заразяване по грозд

Лозовите леторасли, листните дръжки, мустаците и младите съцветия придобиват кафеникав цвят, не нарастват и се деформират, а по-късно – изсъхват и опадат. При висока влажност се образува спорообразуващ налеп.

По плода петната са хлоротични и са покрити със спороношението на гъбата. По-късно поразените тъкани потъмняват, стават кафяви, засегнатите части изсъхват и гроздът опада. Обикновено потъмняването на гроздовете започва от страната на дръжката и постепенно обхваща целите зърна, докато се набръчкат и окапят.

За ограничаване заразата

от мана по лозата се прилагат всички агротехнически мерки, които подобряват водния и въздушния дренаж на лозивите насаждения – редовни почвени обработки и провеждане на зелени резитби (колтучене и филизене).

С оглед на климатичните условия и фазата на развитие на лозовите култури за борба сега се използват системни и системно-контактни фунгициди. Продължителността на действие на препаратите е около 14 дни.

Срокът между третиранията в лозовите вкоренилища, в сравнение с насажденията е по-къс, тъй като чрез поливките се създава изключително благоприятен микроклимат за развитие на болестта.

Определянето на пръсканията се извършва на базата на времето от заразяването до появата на първите видими признаци на болестта (инкубационен период). Те се изчисляват съобразно ефективната температура, която е равна на разликата от средноденонощната температура и биологичната нула, под която гъбата не се развива. Биологичната нула за тази опасна болест е равна на 7,9 ºС. Един инкубационен период продължава до набиране на сума от ефективни температури, равна на 61 ºС.

Обикновено химични третирания се извършват през един инкубационен период - преди падане на дъжд и преди спорообразуване на патогена.

Изчисляването на всеки следващ инкубационен период започва при наличие на дъжд или роса в течение най-малко на 2 часа. При такива условия летните спори покълват и извършват масовите вегетационни заразявания.

Заразяването се задържа, ако средноденонощната температура и почвената влажност в продължение на 1-2 дни са под 11 ºС и 70% ППВ съответно или липсват свободни капки вода върху листата. Инфекцията се прекъсва, ако тези условия отсъстват в течение на три или повече дни.

През повече от един инкубационен период се пръска, когато времето е топло, а прирастът е много слаб.

Може да използвате някой от препаратите – Куадрис 25 СК (0,075-0,1 %), Куантум рок (250 г/дка), Метомор Ф (100-150 г/дка), Копфорс Екстра (200 г/дка), Корсейт Р ДФ (0,25 %), Манамид 100 ЕК (90-110 мл/дка), Дарамун СК (90-110 мл/дка), Милдикът (350-450 мл/дка), Микал Флаш (300г/дка), Маестро ВГ (75-330 г/дка), Пергадо Ф 45 ВГ (200 г/дка), Пергадо мед 27 ВГ (500 г/дка), Фосбел 80 ВГ (75-330 г/дка), Фосбел 80 ВП (75-330 г/дка), Алиет Флаш (0,3 %), Фолпан Голд (200 г/дка), Ридомил Голд Р ВГ (500 г/дка), Арметил-С ВП (250 г/дка), Мелоди Компакт 49 ВГ (150-175 г/дка), Витене Трипло Р (400-450 г/дка).

Да се редуват препарати с различна активна база, за да не придобива гъбната болест устойчивост към прилагания фунгицид.