Емигрантите, които се завръщат у дома, имат възможност да си възстановят данъците или надплатени суми, които са платили в чужбина, но само малка част от завърналите се правят това. Една от причините е страхът или несигурността поради липсата на информация. Нека разсеем заблудата и се запознаем с процеса на възстановяване на данъци – какво трябва да знае всеки, когато се връща от работа в чужбина?

В какви страхове още вярват нашите хора?

С нарастването на броя на българите, завръщащи се от чужбина, тенденцията за неоснователни страхове става все по-изразена. Завърналите се емигранти са загрижени за официалния процес на подаване на данъчни декларации. И все пак, връщането на данъци след работа в чужбина е най-добрият начин да възстановите парите, които сте надвнесли. Едно от най-вкоренените погрешни схващания е, че след връщане на данъци е невъзможно да работите отново в чужбина. Някои се опасяват, че подаването на декларация за доходи, придобити в чужбина, ще се отрази на пенсията им или други социални гаранции. В резултат на това завръщащите се българи избягват да декларират доходите си и губят законно дължимите им пари.

Декларирането на данъци обикновено е задължително във всяка държава, както в България, така и в чужбина. Самият процес се контролира от държавната данъчна инспекция - НАП в България, а между различните държави има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Това споразумение гарантира, че данъкът върху дохода, спечелен в чужбина, няма да бъде обложен с данък върху дохода за втори път, когато се върнете в родината си.

Заслужава да се отбележи, че възстановяването на данъци от чужбина няма нищо общо със социалните гаранции. Това е само част от декларацията и законен начин за възстановяване на надплатени суми от чужда държава, както правят много работещи и живеещи в България. Така че, забравете нереалистичните митове, ако сте работили в чужбина през последните няколко години, началото на новата година е особено подходящо време да декларирате доходите си и да получите парите си обратно от чуждата държава.

Възстановяване на данъци – върху какво да се съсредоточим?

След като развенчахме всички фалшиви митове за възстановяването на данъци, витаещи наоколо, ще продължим да говорим за това как да си върнете парите. И така, кое е най-важното нещо, за което да внимавате?

- Коректно подготвени документи

Възстановяването на данъци е отнемащ време процес, който често изисква търпение. То е особено необходимо при събирането и изготвянето на документи за възстановяване на данъци. В зависимост от държавата, в която сте работили, необходимите документи може да варират. Обикновено се изисква копие от документ за самоличност (в този случай или паспорт, или лична карта), както и трудови договори, годишни фишове за заплата или други специфични формуляри, свързани с доходите или данъците. Обикновено това е частта, която затруднява процеса. Често се случва да липсват конкретни документи за деклариране на доходите, придобити в чужбина. Например възстановяване на данък от Холандия ще бъде извършено само след представяне на формуляр Jaaropgave или BSN / SoFi номер. Те не винаги са лесни за получаване и процесът отнема още повече време. В този случай се свържете с опитни специалисти по възстановяване на данъци, които не само ще намерят липсващите документи, но и ще гарантират, че ще получите максимално възможната сума. Ако разполагате с всички необходими документи, можете да кандидатствате за възстановяване на данъци директно в държавната данъчна служба в страната, в която сте работили.

- Давностният срок

Друго нещо, на което също си струва да се обърне малко повече внимание, е давностният срок, който важи за всеки, който е работил в чужбина през последните няколко години, но е решил да декларира трудовия си доход едва година или повече по-късно. Давностният срок е период от време, през който надвнесените данъци могат да бъдат възстановени. В края на давностния период парите отиват в бюджета на страната, в която сте работили, и възстановяването на данъци става невъзможно. В зависимост от това къде работите, надплатеният данък върху дохода обикновено може да бъде възстановен за последните 3-5 данъчни години. Така че, преди да подадете декларация, проверете какъв е срокът на давност в страната, в която сте работили, за да не останете разочаровани по-късно. Източник: Pexels.com

Източник: Pexels.com

Често задаван въпрос: От какво зависи възстановяването?

Сумата, която се възстановява на всеки, е индивидуална и зависи от няколко различни фактора. Така например българите, които са работили в Холандия, си връщат средно около 800 евро. Сумата обаче варира в зависимост от работното време в страната, размера на общите получени доходи и размера на удържаните от тях данъци. Размерът на данъка може да достигне до 42% от доходите и можете да възстановите надвнесените данъци. Съществува обаче възможност за възстановяване и на всички данъци, ако получените през годината доходи не надвишават размера на необлагаемия доход.

Ключови аспекти

По този начин възстановяването на данъци от чужбина ви дава възможност да възстановите надплатени данъци и по този начин да добавите допълнителни пари към портфейла си. И тъй като броят на завръщащите се емигранти се увеличава всяка година, струва си да изясним най-важните неща, свързани с процеса:

- Възможно е възстановяване на данъци от чужбина за предходните 2-5 години. Зависи от държавата на работа.

- За да си възстановите надвнесените данъци, ще трябва да подадете необходимите документи и да попълните декларация.

- С помощта на специалист процесът на възстановяване обикновено отнема от 5 до 7 месеца.

Значителна част от хората избират да се обърнат към специалисти в тази област за възстановяване на данъци, като по този начин се застраховат от евентуални грешки. Въпреки това, с малко внимание и специфични познания процесът може да се управлява и от вас, но най-важното, ще е търпението.