Иновативна услуга от ОББ изчислява емисионния отпечатък от земеделската дейност на стопанствата

Така например, спрямо методологията, разработена от ОББ съвместно с ИНСТИТУТА ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА, въглеродният отпечатък от производството на пшеница за 1 година, от 1 дка, средно за България е 110 килограма CO2e, а за отглеждането на една крава средногодишният отпечатък е близо 3 тона CO2e.

Чрез изчисления базирани на базови показатели, изцяло онлайн, ОББ Агро калкулатор на въглеродните емисии пресмята емисионния отпечатък от селскостопанските дейности и генерира индивидуален доклад с конкретни препоръки за подобрения. В него след регистрация се посочват областите в производството, на които следва да се обърне внимание и се дават конкретни препоръки, в кои дейности бизнесът би могъл да подобри екологичното си въздействие. С този продукт ОББ предложи на пазара уникален за България дигитален инструмент за устойчивост в сектор Земеделие. Иновативната услуга е достъпна на сайта на банката и напълно безплатно позволява на всички земеделски производители, клиенти и неклиенти на финансовата институция, в няколко лесни стъпки да изчислят въглеродния отпечатък от земеделската дейност на стопанствата си.

Калкулаторът обхваща 28 от най-често упражняваните земеделски дейности в България. Фокусът е върху индикаторите на тези от тях, които формират основната част от парниковите емисии на сектора – метан (CH4), диазотен диоксид (N2O) и въглероден диоксид (CO2). Паралелно с пресмятането на резултата, стойностите автоматично се сравняват със средните показатели за страната, което дава статус на стопанството, а данните за отпечатъка на бизнеса могат директно да се споделят в социалните мрежи.

Изчисленията за растениевъдството се базират на използваните за едногодишен период в стопанство количества торове, химикали, горива и получените средни добиви, а в  животновъдството отчита характеристиките на отглеждане и хранене на животните, както и практиките за съхранение на оборската тор.

Една от основните цели стоящи зад идеята на ООБ за разработването на дигиталния инструмент е повишаването на информираността по темата, задача, която банката определя, като изключително важно за адекватни, бързи и стратегически решения в прехода към устойчиво земеделие. Определяне на конкретните мерки за въздействие върху климата и планиране на зелени инвестиции са първите съществени стъпки за компаниите по пътя на трансформация и осигуряване на конкурентоспособността си, както у нас, така и на световния пазар.

С мисъл за новостите и трудностите, пред които се изправя бизнесът, ОББ надгради проекта, като разработи Партньорска програма ,,Партньори за прецизно земеделие“, включваща компании, които експертно ще подкрепят стопанствата в процеса на преход, с насоки и съвети за прецизно и ефективно земеделие. Първите три вече официално са част от проекта. ИНСТИТУТЪТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА ще подкрепи земеделците при нужда от още информация за изчисление за селскостопански и свързани с тях дейности, които не са обхванати от Калкулатора; данни за пазарни тенденции - търсене, предлагане, цени и други. А останалите две доказани имена в сектора ще консултират животновъдите в лицето на АГРИТОП и растениевъдите, основно производителите на зърнени култури, в лицето на НИК ЕЛЕКТРОНИКС, в техния преход и процес на трансформация към устойчиво земеделие.

ОББ Агро калкулатор на въглеродните емисии  е първото работещо дигитално решение за устойчиво земеделие, с което селскостопанските производители могат да изградят стратегия, която ще ги подготви за прехода към устойчиво земеделие и необходимите за постигането му инвестиции.