Времето за есенното засаждане е твърде ограничено поради по-късното изваждане на лозите от вкоренилищата, а след това бързо настъпват неблагоприятни условия - валежи и ниски температури.

По-благоприятно е есенното засаждане на наклонени и отцедливи терени с леки почви. То дава добри резултати, понеже по-пълно се използват запасите от почвената влага за началния растеж.

На тежки и влажни почви обаче операцията е по-трудна, освен това засадените там лози могат по-лесно да се повредят от чернилка.

Трябва да се използват първокласни присадени вкоренени лози. Те могат да бъдат едногодишни или двегодишни, които са получени от повторно вкореняване.

Първо се преглеждат внимателно. Обръща се сериозно внимание на здравословното състояние – не бива да бъдат повредени от чернилка, гъбни болести (антракноза и др.) или градушка.

Ликовата тъкан и дървесината, корените и пъпките трябва да са напълно здрави и свежи.

При подготовката на лозичките за засаждане се почистват всички корени, развити по горните възли.

Стъпалните корени се съкращават до 6-8 см, когато засаждането на лозите се извършва в предварително изкопани ямки, и до 2-3 см, ако дупките се правят с хидробур.

Най-силният и правилно разположен леторасъл се подрязва, като се оставя чеп с две видими очи, а останалите леторасли се отстраняват. Когато лозичките имат два добре развити леторасъла, могат да се оставят два чепа с по две очи. Неприсадените вкоренени лози се подрязват по същия начин. Така подготвените лози се поставят в съд с вода.

В практиката се прилагат няколко начина на засаждане - със садило, в ямки, с хидробури и с посадъчни машини. Садилото се е използвало в миналото главно при директно засаждане на лозите от резници. При втория начин на засаждане ямките се изкопават ръчно с права лопата или механизирано с ямкокопател. Дълбочината им зависи от дължината на подложката.

На леки песъчливи, по-сухи и по-топли почви лозите се засаждат по-дълбоко, а на по-тежки, влажни и по-студени почви – по-плитко. Ямките се изкопават със страни 25/25 см и с дълбочина 35-40 см. Когато ямките се копаят ръчно, едната им страна (тази откъм бележката - колчето) трябва да бъде отвесна, за да се запази очертаната права линия на реда. Почвата се изхвърля на обратната страна. На дъното на ямката се поставя рохкава почва. Ако преди риголването не е торено, почвата се размесва с 1-2 кг оборски тор и 60 г суперфосфат. Когато площта не е риголвана предварително, заедно с изкопаване на ямките се прави локално риголване. За целта ямките се изкопават със значително по-големи размери - 50/50/60 см. Горният пласт от почвата (до 30 см) се отхвърля на една страна, а долният на друга. При засаждането се разменят местата на двата почвени пласта. По този начин се създават по-добри условия за първоначален растеж на корените на лозите.

Важно:

При засаждането лозичките се поставят малко косо, така че стъпалото на подложката с корените да бъде към центъра на ямката, а мястото на спойката да попадне точно до колчето и да бъде наравно с повърхността на почвата.

След това ямката се запълва до половината с почва, която се притъпква много добре с крак и се полива с 2-3-4 л вода. С останалата почва ямката се напълва до горе и отново се притъпква. От северната страна до засадената лозичка се поставя колче (бележка), след което лозичката се загрибва с рохкава почва 3-4 см над чепчето. Покриването се извършва, за да се предпази надземната част на лозичките от изсъхване и да се забави за известно време развитието на пъпките. По-късно с разрохкването на купчинките се улеснява покарването на летораслите. Засаждането на лозичките е трудоемко, затова някои предпочитат да използват хидробур (водна сонда), което донякъде облекчава и намалява ръчния труд. С него ямките се пробиват посредством силна водна струя. При добре подготвена почва пробиването става лесно и бързо.

Но има и плюсове и минуси при този вид засаждане – налага се значително скъсяване на корените, но в замяна на това обилната влага, която се осигурява във всяка ямка, допринася за увеличаване процента на прихващане и растежа на лозите след засаждане.

Лозичките може да се засадят и с посадъчни машини, когато площта е голяма. Лозичките се поставят в ямките от работник, който седи на машината. Машините извършват и притъпкване на лозичките. Производителността достига 35-40 декара на ден.

При засаждане на лозички наесен е важно да им се осигури влага и достатъчно време преди зимата
При засаждане на лозички наесен е важно да им се осигури влага и достатъчно време преди зимата
На леки и пропускливи почви есенното засаждане е по-успешно
На леки и пропускливи почви есенното засаждане е по-успешно