Лозата е подходяща за засаждане и на склонове със слабо плодородни почви. В прекрасни лозови масиви, могат да се превърнат и много пустеещи земи.

На изкоренени стари лозови насаждения обаче, не бива да се създават нови, за да се избегнат инфекции, предаващи се по корените. Трябва да се изчака поне три години.

Площта трябва да се изчисти, терасира, дренира и нивелира.

Основната оран се извърши до два месеца преди засаждане на лозите, за да успее почвата да се уплътни и почвените буци да се разбият. Преди риголване се разхвърлят минерални и органични торове.

В зависимост от запасеноста на почвата и след направен химичен анализ, се внасят около 50-60 кг/дка суперфосфат, 30-40 кг/дка калиев сулфат и добре разложен оборски тор. Риголване на малки площи може да се извърша и ръчно, но е доста трудоемко. Създаваме лозови насаждения през есента и пролетта. При есенното засаждане процентът на прихващане е по-висок и през първата година лозите имат по-силен растеж.