Един от водещите световни анализатори на биоземеделието твърди, че ако австралийският сектор иска да увеличи пазарния си дял, трябва да стимулира вътрешното търсене чрез програми за информираност и сертифициране.

Амаржит Сахота, основател и председател на Ecovia Intelligence, следи световния сектор на биологичните продукти повече от 20 години. Според него с 35,7 млн. хектара, което е почти половината от 74,9 млн. хектара в света, Австралия е световен лидер в биологичното земеделие. Той обаче е убеден, че Австралия трябва да се обърне към световните лидери в потреблението на биохрани. "Биологичните продукти съставляват 13% от продажбите на хранителни продукти в Дания и са на стойност над 2 млрд. евро всяка година", казва Сахота.

Регламент

Ники Форд, главен изпълнителен директор на Australian Organic Limited (AOL), казва, че растежът на австралийския сектор на биологичните продукти ще бъде допълнително стимулиран с вътрешна регулаторна рамка.

"Преди повече от 30 години Дания беше една от първите страни в света, която въведе регламент за биологичните продукти и стандартно етикетиране на сертифицирани биологични продукти, което доведе до високо потребителско доверие и повишено търсене", казва тя.

"Тук, в Австралия, може и да имаме най-голямата сертифицирана биологична площ и стандарти за износ на биологични продукти, но сме последната развита страна в света без задължителен вътрешен стандарт за нашия биологичен сектор. В качеството си на водеща агенция за сектора на биологичните продукти продължаваме да работим в тясно сътрудничество с индустрията и правителството, за да се застъпим за подходяща регулаторна рамка. При липсата на вътрешна регулация много биологични оператори избират да се придържат към австралийските експортни стандарти за продажбите си на вътрешния пазар, за да вдъхнат доверие на клиентите си“, казва Форд.

"Повече от 3000 сериозно работещи предприятия доброволно се подчиняват на строгия национален процес на сертифициране на биологични продукти за износ, тъй като признават, че сертификационните знаци, като логото "Bud", най-признатият австралийски знак за доверие към биологичните продукти, придават на марката им надеждност", допълва тя.

Според нея регулацията и последователното етикетиране са изключително положителни за датския сектор на биологичното земеделие, а въвеждането на национален стандарт в Австралия би засилило доверието на потребителите, би насърчило доверието сред операторите и би осигурило икономически възможности за целия сектор на световните и националните пазари.

Създаване на търсене

В цял свят се следват цели за насърчаване на отглеждането на биологични храни. След въвеждането на стратегията "От фермата до трапезата" през 2020 г. Сахота казва, че Европейската комисия е на път да постигне целта си за 25% биологични площи до 2030 г.

"Държави като Австрия, Швеция и Естония вече са сертифицирали 20% от земеделските си земи като биологични и макар че целите са важен механизъм, трябва да се вземат предвид и други фактори. Важно е да се насърчава преминаването към биологично земеделие поради неговите екологични, здравни и потенциални икономически ползи, но едно е преминаването към биологично земеделие, а друго е създаването на търсене на биологични продукти. Пътят напред за Австралия е да насърчи отглеждането и търсенето на биологични продукти на вътрешния пазар, за да се избегне свръхпредлагането и да се намали рискът за производителите, които преминават към биологично земеделие", казва Сахота.