Напада почти всички овощни видове, като плодовата продукция става негодна за консумация

Ябълковият плодов червей е разпространен във всяка овощна градина. Гъсеницата му поврежда плодовете на ябълката, крушата, прасковата, кайсията, ореха, сливата. Когато не се води ефективна борба, пораженията от червясване по плодовете са около 30-40%.

Пеперудата на ябълковия плодов червей при разперени крила достига 2 см. Предните й крила са сивопепеляви, с кафяви вълновидни линии. На външния им край има по едно кръгло тъмнокафяво петно. Гъсеницата е дълга около 2 см, има белезникав цвят със слаборозов оттенък на гърба.

Ябълковият плодов червей развива две поколения годишно и зимува като гъсеница под старата и напукана кора на дърветата, в почвата, около основата на стъблата.

През април гъсениците какавидират, летежът на пеперудите от зимуващото поколение започва от началото на май и продължава до началото на юли.
Пеперудите от второто поколение летят през юли, август и началото на септември. Една гъсеница поврежда по три плода.

Борба с вредителя

За да е ефективна химичната борба, тя трябва да се провежда съобразно развитието на неприятеля. Точният момент се определя от местните служби към Българската агенция по безопасност на храните, които извършват проследяване на вредителя.

Обикновено се препоръчва да се извършат две пръскания срещу първото и 2-3 срещу второто поколение. Броят на третиранията се определя от продължителността на летежа на пеперудите, метеорологичните условия и вида на употребените препарати.

За условията на нашата страна първото пръскане срещу първото поколение се провежда ориентировъчно в края на май - началото на юни, когато плодовете имат големина колкото орех, а второто - 10-12 дни по-късно.

Първото пръскане срещу второто поколение се извършва в края на юли или началото на август, а останалите - през 10-12 дни.

От агротехническите дейности се препоръчват:

0 Изстъргване и изгаряне на старата и напукана кора.

0 Поставяне на сухи ловни и отровни пояси, чрез които се събират и унищожават гъсениците.

0 Редовно събиране на червивите плодове и унищожаване на гъсениците в тях.

0 Опазване и привличане на насекомоядните птици в градините.

0 Третиране с подходящи продукти за растителна защита.

Подходящи инсектициди за различните видове

Срещу плодовите червеи има разрешени различни инсектициди. Те може да са одобрени срещу един или срещу повечето видове, както и при една или повечето култури.

Част от продуктите са:

0 Авант 150 ЕК – 33.3 мл/дка – срещу източен плодов червей при ябълки и круши.

0 Афикар 100 ЕК - 30 мл/дка - срещу ябълков плодов червей при ябълки.

0 Афърм 095 СГ – 300 г/дка - срещу ябълков плодов червей при ябълки.

0 Афърм опти – 200 г/дка - срещу ябълков плодов червей при ябълки, круши, мушмули, дюли; в доза 200-225 г/дка - срещу източен плодов червей при праскови и нектарини; в доза 250 г/дка - срещу сливов плодов червей при сливи.

0 Волиам тарго 063 СК – 75 мл/дка - срещу ябълков и източен плодов червей при ябълки; срещу източен плодов червей при праскови и нектарини.

0 Дека ЕК - срещу ябълков и източен плодов червей при ябълки, круши, праскови, кайсии, сливи.

0 Делегат 250 ВГ – 30 г/дка - срещу ябълков плодов червей при ябълки и круши.

0 Кораген 20 СК – 16-30 мл/дка – срещу ябълков плодов червей при ябълки и круши; срещу източен плодов червей при праскови, кайсии и нектарини; срещу сливов плодов червей при сливи; в доза 18-30 мл/дка - срещу ябълков плодов червей при орехи и плодови червеи при черупковите видове.

0 Шерпа 100 ЕВ – 30 мл/дка - срещу ябълков плодов червей при ябълки и круши.