Сивото гниене е една от икономически важните болести по лозата, която може да компрометира гроздовата реколта. Причинителят на болестта е гъбен патоген (Botrytis cinerea). Той зимува в почвата, в растителните остатъци, в кората на лозите.

Болестта се развива по всички части на лозата - леторасли, пъпки, цветове, зърна, но най-сериозни повреди причинява по зреещото грозде.

При влажно време, което означава атмосферна влажност над 90%, и температури от порядъка на 20-25?С болестта има кратък инкубационен период - 2-3 дни.

Признаци

По нападнатите от патогена гроздове се наблюдават кафяви петна и сива плесен. Лозите засегнати от градушка, брашнеста мана (оидиум) и гроздови молци се нападат във висока степен от сиво гниене.
Десертните сортове, тези с нежна кутикула и сбити гроздове, са по-податливи на заразяване с патогена. По-устойчиви на сиво гниене са червените сортове: Каберне совиньон, Руен, Мавруд, Рубин, Широка мелнишка и др.

За редуциране на болестта от изключително важно значение е качественото провеждане на агротехническите мероприятия: просветляващи резитби, навременно извършване на растителнозащитните пръскания срещу гроздовите молци и маните, профилактични третирания през критичните фази от вегетацията на лозата (в края на цъфтежа на ресите, преди затварянето на чепките, при прошарване на зърната и 3-4 седмици преди узряване на гроздето).

За борба със сивото гниене по лозата могат да се използват следните фунгицидите: Кенжа – 0,12%, Фолпан 80 ВДГ – 0,15%, Авалон – 0,25% (разрешен до 30.04.2023), Претил – 0,2% (разрешен до 30.04.2023), Еруне – 0,25% (разрешен до 30.04.2023), Геокс ВГ – 0,1% (разрешен до 30.10.2023), Кантус – 0,1% (разрешен до 11.11.2023),, Пролектус 50ВГ- 0,12% (разрешен до 31.12.2023).

През юли при лозата продължават пръсканията срещу мана (Plasmopara viticola) и оидиум - брашнеста мана (Uncinula necator).

Срещу мана

Регистрирани са фунгицидите: Зорбек Винабел – 0,05%, Енервин СК – 0,15%, Витра 50 ВП – 0,15%, Витене Трипло Р – 0,4%, Делан 700 ВД – 0,05%, , Косайд 2000 ВГ – 0,12%, Арметил С ВП – 0,25%, Ампексио – 0,05%, Драго 76 ВП – 0,16%, Корсейт Макс ВП – 0,15%, Мелади Компакт 49 ВГ – 0,15, Микал Флаш – 0,3%, Моментум Екстра ВГ – 0,3%, Фолпан 80 ВДГ – 0,15%, Фосика – 0,25%, Цераксел – 0,25%, Валис Ф - 0,2% (разрешен до 31.07.2022), Фолпетис 50 СК – 0,2% (разрешен до 31.07.2022), Туинго – 0,3% (разрешен до 31.07.2022), Димикс – 0,03% (разрешен до 31.07.2023),.

Срещу оидиум (брашнеста мана)

Могат да се използват препаратите: Вивандо – 0,02%, Еминет 125 МЕ – 0,024%, Индар 5 ЕВ – 0,075%, Домарк 10 ЕК – 0,03%, Сугоби – 0,03%, Спирокс – 0,06%, Талендо 20 ЕК – 0,025%, Флинт Макс 75 ВГ - 0,016%, Фоликур /Хоризонт/ 250 ЕБ – 0,04%, Акоидал ВГ – 0,25%, Децибел Витис – 0,04% (разрешен до 31.12.2022), Доуро 10 ЕК – 0,04% (разрешен до 31.12.2022), Топаз 100 ЕК -0,03% (разрешен до 31.12.2022), Колис СК – 0,04% (разрешен до 31.07.2023).

За едновременна борба срещу трите икономически най - важни болести по лозата – мана, оидиум и сиво гниене са регистрирани фунгицидите Таегро – 0,02%, Кабрио Топ – 0,2% и Куадрис – 25 СК – 0,1%.

И през юли се пръска срещу мана
И през юли се пръска срещу мана
Оидиумът не трябва да се допуска през юли
Оидиумът не трябва да се допуска през юли
Сивото гниене „пламва“ изведнъж, проследявайте редовно за признаците му
Сивото гниене „пламва“ изведнъж, проследявайте редовно за признаците му
Препаратите трябва да се сменят, не забравяйте
Препаратите трябва да се сменят, не забравяйте