Колкото по-рано се предприеме снабдяване с дърва за огрев, толкова по-добре. Това посъветва потребителите Eлена Величкова, началник отдел "Държавни горски предприятия" в Министерството на земеделието.

"Дърва ще бъдат предложени в не по-малки количества от продажбите за предходната година. Има пълна мобилизация и организация от страна на държавните горски и ловни стопанства. Към момента определените количества надвишават миналогодишното потребление", каза пред БНР Величкова.

Евтините държавни дърва за бедните тази година може да се окажат "златни"
Търсенето на дърва рязко се увеличи от средата на миналата година, призна Величкова. По думите ѝ структурите "нямат готов капацитет да отговорят и да задоволят нарасналите потребности".

В Закона за горите е посочено, че там, където общините имат собствени гори, е желателно преимуществено да предлагат дърва за нуждите за населението, а в общини, които нямат такива, снабдяването става от държавните гори, уточни Елена Величкова в предаването "Преди всички".

Като "продължителен процес" тя определи подмяната на дърводобивните фирми с работници, назначени в държавните горски и ловни стопанства.

Дърводобивът е в затруднена ситуация поради ежегодното намаляване на работната ръка, което налага увеличаване на разходите, за да бъдат привлечени достатъчно заинтересовани фирми и работници, коментира Величкова.

"Стопанствата завишиха началните цени за изпълнение на самия добив на дърва. Това обяснява донякъде и защо себестойността на дървата, които се предлагат от държавните гори, леко се завишава. Но е далеч по-ниска от продажбата на дърва от останалите складове."

Списъците на правоимащите лица се изготвят от кметовете, но конкретните количества за всяко домакинство са съобразени с лимита на държавните стопанства, посочи още Елена Величкова.

Традиционният пик е през есента, затова колкото по-рано се предприеме снабдяване с дърва за огрев, толкова по-добре, посъветна експертът.