Торовият производител в Димитровград „Неохим“ АД обяви свободни места за стажанти в голяма част от университетите в страната, съобщиха от завода.

Професионалните направления за провеждането на платен стаж и условията за кандидатстване от компанията оповестиха още през април по време на Деня на отворените врати в ХТМУ – София и в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив. Подробности за свободните места за стажанти може да се намерят на интернет страницата на дружеството. 

Студенти от различните висши учебни заведения в страната, обучаващи се в сферите на машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, енергетика, химични технологии и химия, могат да подават документи в „Неохим“ АД.

От торовия производител поясняват, че стажът е платен и е с продължителност минимум един месец. Той се провежда под наставленията и надзора на квалифицирани специалисти, работещи в компанията.

За поредна година „Неохим“ АД, чиято политика включва подкрепа за висшето образование в България, дава възможност на студенти да обогатят знанията си и да усвоят практически умения по изучаваните от тях специалности в реална работна среда.