Зорвек™ Винабел™, фунгицид на Кортева Агрисайънсис, осигурява ефективна защита от икономически важната болест

Лозата се напада от много икономически важни вредители, срещу които се налага да се извършват неколкократни третирания. Контролът на маната е един от ключовите фактори, от които зависи растенията да са в добро фитосанитарно състояние, съответно гроздовата реколта да е оптимално защитена.

През последните години срещу обикновената мана се използват традиционните продукти, които невинаги дават сигурност. Отскоро в практиката се прилага нов продукт, който осигурява пълна защита на лозовото растение. Това е Зорвек™ Винабел™, фунгицид на Кортева Агрисайънсис, който се отличава с комбинирано пълно системно, локално системно, трансламинарно, контактно, лечебно и предпазно действие.

Зорвек™ Винабел™ е изключителен продукт, който коренно се различава от прилаганите досега в практиката, коментира Валентин Реджев от екипа на компанията.

Фунгицидът е от ново поколение

и осигурява надежден контрол

срещу обикновената мана по лозата. Той съдържа най-новото активното вещество зорвек актив™ (оксатиопипролин), което е първото такова от нов клас фунгициди с несравним ефект срещу обикновени мани, причинени от гъбни патогени от клас Оomycetes.

Съчетавайки различни действия Зорвек™ Винабел™ дава сигурен, надежден и дълготраен контрол на мана по лозата дори при най-висок инфекциозен фон на зараза. Фунгицидът действа в няколко фази от жизнения цикъл на патогена, като по този начин е по-ефикасен от други продукти както в борбата срещу заразата, така и осигурявайки добро продължително последействие на продукта.

Зорвек™ Винабел™ гарантира изключителна защита на листната маса и новия прираст за по-добро развитие и здравословно състояние на лозата, което води до по-рентабилно производство, допълва агроспециалистът.

Продуктът елиминира развитието на болестта,

което спомага за получаване

на качествена продукция

Препоръчва се Зорвек™ Винабел™ да се прилага превантивно в последователност от две пръскания през 15 дни. Тези две третирания осигуряват защита до 30 дни на културата в най-чувствителния й стадий на развитие (от начало на цъфтеж до образуване на ягоридата), когато се залага добива от грозде.

Как действа фунгицидът?

Зорвек™ Винабел™ се абсорбира много бързо - до 20 минути след пръскане, като прониква през повърхностния епидермис на листата, както и във вътрешността (паренхимната тъкан). Продуктът не се отмива 20 минути след третиране. Така не се налага лозарите да извършват повторно третиране, ако има дъжд след повече от 20 минути. Пренасянето/транслокацията на активните вещества от третираните към нетретираните части спомага за защитата на нетретираните гроздове и листа, включително на новия прираст между две пръскания. Това се гарантира с най-добро покритие на листната маса в критичните етапи от развитието на културата.

С какво се отличава Зорвек™ Винабел™?

0 Нов фунгицид, който например в Италия вече е внедрен успешно в практиката.

0 Съдържа най-новото активно вещество зорвек актив™ с абсолютно иновативен и различен механизъм на действие от досега прилаганите в практиката аналогови фунгициди и второ активно вещество зоксамид, което е със системно-локално действие.

0 Съчетава пълно системно, локално-системно, трансламинарно, контактно, лечебно и предпазно действие.

0 Комбиниран и различен механизъм на действие на активните вещества, които осигуряват контрол на маната, включително в най-критичните фази на лозата.

0 Синергизъм и взаимно допълващо се действие на активните вещества.

0 Има с 3-4 дни по-дълъг контрол на маната от други продукти.

0 Осигурява пълен контрол на маната.

с ниска доза на приложение -

2 грама активно вещество на декар,

за разлика от аналогови активни вещества – металаксил-М, беналаксил, металаксил, алуминиев фозетил, при които дозата е от 10 до 130 грама активно вещество на декар.

0 Много бързо абсорбиране на фунгицида след третиране – до 20 минути. Не се отмива от дъжд, паднал 20 минути след пръскане.

0 Висококачествена течна формулация суспо-емулсия (на маслена основа) , която спомага за

по-бързото прилепване, абсорбиране и

пренасяне до всички растежни точки

– осигурява надежден контрол срещу маната.
0 Защитава успешно новия прираст между две третирания.
0 Няма кръстосана резистентност със съществуващите използвани в практиката продукти.

0 Ниска доза на приложение - 50 мл/дка готов препарат, т.е. по-малко разходи за транспорт и съхранение.

0 Няма отрицателно действие върху качеството на продукцията.

0 Не влияе негативно на ферментационните процеси при производството на вино.

0 Посреща най-високите критерии и изисквания за остатъчни количества (MRL) в произведеното грозде.

За едновременна борба срещу обикновената мана и брашнестата мана Зорвек™ Винабел™ може да се комбинира с Толендо Екстра, съветват от Кортева Агрисайънсис.

 За да получите отлична реколта от грозде, лозата се нуждае от сигурна защита
За да получите отлична реколта от грозде, лозата се нуждае от сигурна защита