По повод много честите питания на стопани за начина на изчисляване на разтворите - и днес още има спорове.

По принцип направата на процентен разтвор е по-правилният начин на приготвяне на работния разтвор, защото той отразява количеството на препарата към количеството на водата като постоянна величина. Обикновено научните тестове за ефективността на препаратите са в %-ен разтвор.

При доза, посочена в гр/дка или мл/дка се указва количеството на водата, с която се приготвя работният разтвор, но то не е фиксирано, а е примерно от 15 до 30 л/дка. Тогава е естествено, че една доза от 100 г на някакъв препарат няма да е еднаква при 15 литра и при 30 литра. Възможно е да се получи драстично намаление на концентрацията, въпреки, че и в единия и в другия случай дозата от 100 мл ще падне върху 1 дка.

В крайна сметка именно концентрацията е факторът, който осигурява ефекта на препарата. Затова трябва да се работи при определен обем на водата в работния разтвор и да се придържаме максимално близко до оптималната концентрация. Независимо от дозата на декар трябва да разсъждаваме и в проценти.
Освен това е много важно да се ползват прилепители, особено при по-големите разреждания, с повече вода в работния разтвор. Така се осигурява максимален ефект на препарата. Това е валидно в особена степен за хербицидите, фунгицидите и листните торове.