А кога настъпва поддържащата, пита любителят пчелар Стоян Стоев от Враца

Понякога главната паша настъпва по различно време за отделните район на страната. И това е нормално, защото

медосборът зависи от фазата на цъфтеж

в района на пчелина – и то в радиус от 2-3 км.

Сега нека припомним какво трябва да знае всеки любител пчелар, за да може да различи кои са

признаците за активна паша:

0 връщащите се от работа пчели са с издути коремчета;

0 летят безшумно и тежко кацат на прилетната дъска;

0 бързо се устремяват към входа на кошера;

0 излизащите пчели бързо излитат през входа;

0 с голяма скорост се устремяват към източниците на нектар.

Професионалните пчелари имат богат опит и знаят, че

главната паша не е непрекъснат процес

И колкото и да е странно за любителите, тя трае сравнително кратко време - около 10-15 дни. След прецъфтяването на даден вид основно медоносно растение - например бялата акация, следва период на нектароотделяне.

Тогава настъпва и т.нар. поддържаща паша

След това може да има и по-късна обилна главна паша. Това е характерно за полупланинските райони.

Добре е да се знаят кои са медоносните растения в полските райони, които повлияват на главната паша. Това са: еспарзета, люцерна, резене и др.

Но в

полупланинските и планинските райони

главната паша е от ливадна растителност

Но също така от липа, манова паша и др.

Пашата е настъпила, ако пчелите усилено летят. И то и в двете посоки - от и в кошера. Освен това движението трябва да продължава от сутрин до вечер.

Кога приключва третирането с препарати

пък е въпросът на Тодор Ангелов от Трън.

Последните третирания срещу вароатозата се правят в началото на май. Ако дотогава не са приключени, извършват се и профилактичните подхранвания

срещу гнилцови заболявания

Настъпи ли обилният цъфтеж, т.е. главната паша на медоносните растения, подхранвания и третирания за горната цел не бива да се правят.

Затова всеки пчелар трябва да се съобрази с важното условие третирането да приключи и препаратите да се отстранят 25-30 дни преди поставяне на магазините и корпусите за стоков мед.

100% ефикасен метод за борба

с вароатозата все още няма,

категорични са специалистите. Самият акар Вароа с всяка година става все по-адаптивен към всички прилагани химически съставки.

За по-голям ефект от прилаганите методи, в частност за оксаловата киселина, трябва да се определи съответната доза, като се изхожда от силата на пчелното семейство и обема на кошера.

Кога се подменя майката,

иска да знае Иван Стоянов от Търговище.

За да се смени пчелната майка, се преценява яйценостната й дейност, след това - възрастта и външният вид

За да вземете правилно решение, трябва все пак да имате известен опит. Затова, ако не може да направите сам преценка на майката,

потърсете помощ от опитен пчелар

Първо напомняме, че всички майки, които навлизат в 3-а стопанска година, е добре да бъдат подменени.

Най-често това се прави с

предизвикване на самосмяна

За целта крилата на негодните майки се отрязват, но трябва да има паша на нектар и прашец. Понякога предизвиканата по този начин самосмяна прераства в роево състояние. А това налага пчеларят

да проверява за заложените маточници

На подмяна подлежат и майките, които са негодни за създаване на силно семейство, независимо от възрастта им

Кога пчелите предизвикват самосмяна,

позвъниха на редакционния телефон и млади пчелари от Берковица.

Най-често това се наблюдава в най-силните семейства. Целта на този метод е създаване на високопродуктивни майки.

Пчелите усещат негодността на майката!

И я принуждават да снесе яйца в предварително подготвени маточни килийки. Те трябва да се търсят на 2-aта и 3-ата рамка. Препоръчва се придаване на маточниците на 5-ия-6-ия ден от запечатването им.

При прехвърлянето

за млад пчелар е по-добре

да придаде запечатан маточник!

Така той е по-защитен от външни влияния при транспортиране или придаване и опасността от увреждане на майката е минимална.

При транспортиране маточникът трябва да е затоплен, за да не се увреди майката.

Още съвети:

0 Маточникът се изрязва заедно с част от питата, на която се намира. Придава се в новото семейство, като частта от питата се прикрепя с клечица, трън или просто се залепва върху питата на приемното семейство, като в нея предварително е направен отвор. Препоръчва се маточникът да се намаже с мед от питата, на която се прикрепва, за да бъде по-лесно приет от пчелите.

0 За пълноценно използване на заложените маточници е важно да се знае кога са заложени и кога са запечатани, т.е. необходимо е наблюдение на маточниците. Затова трябва да се отбелязват фазите в бележник. Така няма да се пропусне моментът за отнемането им от семейството отглеждач. В противен случай, при излюпването на първата майка, тя ще унищожи останалите.

Защо разполагането на пчелина е важно!

Знаете ли основните правила?

Не струпвайте много кошери на едно място

Разпределете ги на групи от 30 до 50 броя.
Правилото е всяка група кошери да е отдалечена на около 1-2 км от другата. Правилното разположение на кошерите зависи от:

0 площта на културата;

0 нейната продуктивност на нектар и прашец;

0 от нуждата от пчели за опрашване.

Второ правило -

не безпокойте семействата с излишни прегледи

Още важни изисквания за разположение на пчелина:

0 да избере район с разнообразни цъфтящи;

0 да защити пчелина от ветрове;

0 да е отдалечен от пътища с оживено движение на хора и животни.

Добри практики

Пчеларят трябва

0 да извършва профилактични прегледи на семействата;

0 редовно да подменя майките;

0 правилно да подрежда пчелното гнездо в зависимост от сезона;

0 навреме да извършва всички останали пчеларски работи.

0 да поддържа пчеларски дневник.

Пчеларят трябва всеки ден да е на пчелина и да следи как се развива семейството. Сега се доразширяват гнездата с восъчни основи. Ако се налага, се изрязват изградени и запечатани далаци на строителните рамки.
Пчеларят трябва всеки ден да е на пчелина и да следи как се развива семейството. Сега се доразширяват гнездата с восъчни основи. Ако се налага, се изрязват изградени и запечатани далаци на строителните рамки.
Настъпи ли обилният цъфтеж, т.е. главната паша на медоносните растения, подхранвания и третирания срещу вароатозата не бива да се правят.
Настъпи ли обилният цъфтеж, т.е. главната паша на медоносните растения, подхранвания и третирания срещу вароатозата не бива да се правят.
Понякога предизвиканата самосмяна прераства в роево състояние. А това налага пчеларят да проверява за заложените маточници.
Понякога предизвиканата самосмяна прераства в роево състояние. А това налага пчеларят да проверява за заложените маточници.
Самосмяната, и то в най-силните семейства, води до създаване на високопродуктивни майки
Самосмяната, и то в най-силните семейства, води до създаване на високопродуктивни майки
Щом стартира майската паша, за пчеларя няма почивен ден!
Щом стартира майската паша, за пчеларя няма почивен ден!