В кои области има поява на неприятели и болести, е интересно да знаят и хоби стопаните. Отговор ни дадоха експертите по растителна защита от БАБХ, които в началото на месец май направиха обследване в цялата страна.

Според тях с началото на настоящия месец лозята влязоха във фенофаза начало на набъбване на пъпките, кето означава, че пъпките започват да се разрастват вътре в обвивката. В по-топлите райони се наблюдава и разпукване на пъпките и ясно се виждат зелените върхове на летораслите.

На някои места още от месец април е установено начало на летеж на шарен гроздов молец. Това важи за областите Бургас, Пловдив, Пазарджик и Търговище. А в района на Благоевград се наблюдава масов летеж и начало на яйцеснасяне. Може да се каже обаче, че отчетеният летеж на молеца е слаб и още не създава сериозни тревоги.

Относно жълтия лозов акар, който е другият вредител, който трябва редовно да се следи, за него е установено активизиране на възрастните женски индивиди отново в областите Бургас и Пловдив.

Болестта екскориоза е отчетена като проявена също, пак в някои райони. Първи симптоми се наблюдават също в област Бургас. Предпазни третирания срещу екскориоза са извършили професионалните лозари в областите Варна и Пловдив.

Симптоми на болестта брашнеста мана също са констатирани – това важи за областите Благоевград и Пловдив. В Пловдивско вече е извършено предпазно пръскане.

В някои райони има начало на брашнеста мана
В някои райони има начало на брашнеста мана