Хоби стопаните често объркват сроковете – прочетете ги

За облагородяване на лозята се използва операцията присаждане на място, която много любители са овладяли по дворовете и вилните си места, или сега искат да научат и приложат.

Това присаждане може да бъде на зряло, и на зелено.

Присаждане на зряло през ранна пролет

Може да се направи на пълен разцеп, когато подложката и калемът са еднакво дебели, и на обикновен разцеп - когато подложката е по-дебела от калема.

Присаждането на разцеп се използва най-често от любителите. При него се открива главината на дълбочина 10-15 см и с остро трионче се прерязва стъблото - по възможност на равнището на почвената повърхност, но обезателно под мястото на спойката.

Отрезът се заглажда с остро ножче.

После стъблото се разцепва по диаметъра на дълбочина около 4 см. Този разцеп трябва да се поддържа отворен, докато не вмъкнем калема в него.

Когато подложката не е достатъчно дебела, е редно да се постави само един калем - при пълен разцеп, а когато е доста дебела – два, при обикновен разцеп.

Внимание! До момента на присаждането

калемите трябва да се съхраняват

на студено и влажно

Те се нарязват преди това с ножица на по 2 очи. Над горното око се запазва около 2 см от междувъзлието, а под долното - почти цялото междувъзлие.

Долният край на калема се изостря като клин с дължина 3-4 см, като се реже от двете страни под долното око, но от едната страна по-силно, така че на върха на клина да няма сърцевина.

При обикновен разцеп двата калема се поставят в разцепа, като се гледа кората им да съвпада с кората на подложката.

Долните пъпки на калемите трябва да бъдат обърнати навън. Чак след вмъкване на калемите, отворът може да се остави да се затвори.

Присаденото място се привързва с подходяща връв, така че да се пристегнат калемите.

Добре е цепнатината между двата калема да се закрие с парче от пръчка, кора, лико и др.

На финала главината на лозницата се загрибва с рохкава пръст, така че да се образува купчинка от 3-4 см над последните пъпки. Мястото на лозата се означава с колче или се огражда с няколко пръчки, за да се знае, че там сте присадили.

Внимание!

Важно е да се спазва подходящото време за това присаждане.

То се се извършва през пролетта – при топло време, когато започва напъпването на лозите.

Така присадените на разцеп лози през лятото развиват буйни леторасли, които трябва да се привързват и редовно да се пръскат до началото на септември срещу мана.
Редовно се премахват росните корени от калема.

Ако се развият издънки от подложката, те се откриват и се изрязват до основата.

На следващата година присадените лози, ако са отглеждани приземно, по формировката Гюйо например, дават нормален добив.

На зелено - може в края на май, и дори юни

Присаждането на лозите на зелено се извършва върху зелени леторасли със зелени калеми, когато лозите са в буен растеж.

То може да се извърши в края на месец май или началото на юни, а за по-високите места и до края на юни.

От този вид присаждане най-голямо приложение намира присаждането чрез обикновена копулания и се оказва най-лесно за любителите.

При него главините се филизят своевременно, като се запазват по 3-4 леторасъла, които ще се присадят.

Няколко дни преди присаждането се премахват листата, за да се предизвика сокодвижение.

За калеми се избират части от летораслите на желания сорт, които по степента си на развитие да отговарят на подложката.

Те се изрязват на едно око, като над пъпката се запазват около 2 см от междувъзлието, а под нея - почти цялото междувъзлие.

Погледнете лятната пъпка на калемите – тя трябва едва да е дала признаци на живот и покарване, листът до нея се изрязва и се запазва само малка част от него.

Нарязаните калеми преди това трябва да са поставени в съд с вода, за да се поддържат свежи до момента на присаждането.

Върху летораслите на подложката, на около 50-60 см от основата, се прави полегат отрез през междувъзлието откъм страната на последната пъпка. Подобен отрез се прави и на калема под окото и по-близо до него.

Подложката и калемът трябва да бъдат еднакво дебели.

Калемът се поставя върху подложката и присаденото място се увива с памучна връв, която не се завързва.
Присаденият леторасъл е млад и малък, трябва да се привърже за колче, за да не пострада от силен вятър или друга механична повреда и да се счупи.

Около 15-20 дни след присаждането превръзката се премахва.

След известно време издънките от подложката се почистват, това трябва да се прави редовно през лятото.

Присаждайте в по-хладно време, сутрин или привечер, ако е влажно – по-добре.

Схематично – как изглежда операцията
Схематично – как изглежда операцията
Присаденото място се привързва добре и главината се загрибва
Присаденото място се привързва добре и главината се загрибва
Присаждане на зелено
Присаждане на зелено
Обикновената копулация е най-лесен начин за присаждане на зелено
Обикновената копулация е най-лесен начин за присаждане на зелено
Калемите да са отрязани на едно око и с жива пъпка
Калемите да са отрязани на едно око и с жива пъпка
Присадено на спяща пъпка
Присадено на спяща пъпка