Причината е, че майката свободно снася яйца и те са заети с пилото, обясняват опитните пчелари.

За да се качат пчелите в магазина, гнездото трябва да се стесни, като се отнемат 2-3 празни пити.

Ако и това не помогне, в средата на магазина се издигат 1-2 плодникови пити с открито пило. И след като пчелите заработят на съседните магазинни пити, плодниковите се връщат на мястото им.

Впоследствие след първата главна паша гнездото се доразширява.