Европейската организация на собствениците на земя (European Landowners’ Organization - ELO) стартира своето най-ново издание на „Награда за управление на земята и почвата“.

Поканата е отворена до 15 януари към фермери, собственици на земя, управители на земя, групи фермери, на собствени или в сътрудничество с изследователски институти, университети и/или частни компании, които доказват добри практики за управление на почвата.

Награда от 5000 евро се дава на победителя, а на всички останали - популярност на ниво ЕС.

Вижте повече.