Разковничето за здрави животни и птици е скринингът на стадата и ваксинацията 0 В Европа прилагат различни стратегии, а у нас се върви след болестите, е коментарът на д-р Красимир Колев

Глобалният животновъден сектор положи големи усилия за намаляване на антибиотиците, но регионалните подходи се различават - дори в страните с един и същи общ режим. И това го доказва по-внимателният поглед към 2 държави-членки на ЕС: определено те се движат с различна скорост, а пътят към успеха може да се окаже неравен, акцентират от Eurоnews.

Факт е, че държавите по света поеха ангажимент да намалят употребата на антибиотици и Европейският съюз не е изключение. Единният здравен план за действие на Европейската комисия срещу антимикробната резистентност отбеляза голяма стъпка към постигане на целта на ЕС за „смекчаване” на AMR (антимикробната резистентност) във всички държави-членки. 10 години след публикуването му за първи път обаче реалността показва, че различните страни-членки са имали драстично различни траектории към постигането на тази цел.

Какъв е подходът у нас

Реално ние сме още много далече от намаляване на използването на антибиотици във всички сектори - животновъдство, свиневъдство и птицевъдство, категоричен е д-р Красимир Колев. Според него първата стъпка е да се започне със скрининга на стадата във всички направления. Но за да се случи това, трябва да се създадат обективни предпоставки. А това означава да се подобри меджмънтът на фермите, храненето, хигиената, дезинфекцията, ваксинациите. А за всичко това е необходимо разбиране от страна както на ветеринарните лекари, така и от собствениците, т.е. фермерите. Само при тези условия може да се намали използването на антибиотици. Иначе при една лоша технология на отглеждане, лошо хранене и лоша организация, при неспазване на принципите на профилактиката, наложени от конкретна технология, трудно може да не се използват антибиотици.

Добре е да се знае, че най-много антибиотици се използват в свиневъдството, както и промишленото птицевъдство и говедовъдство. Колкото по-промишлено е едно въдство, толкова повече антибиотици се използват.

Но правилото за всички е едно - за да се намали използването на антибиотици,

трябва да се подобри профилактиката – тя е разковничето

А това означава редовни ваксинации. Например при преживните животни ваксинации не се правят. Прилага се само когато избухне проблемът. Така на практика у нас се върви след болестите, а не преди тях. Другият тревожен факт е, че у нас вече не останаха животни – от всякакъв тип, но най-вече преживни. Например при срив в промишлените ферми, те бързо се възстановяват. Но при стадото – независимо колко е голямо, в една ферма е нужен много дълъг период, което автоматически ликвидира всякаква рентабилност.

Трябва да има яснота – антибиотиците не трябва да се спират, а да се ограничат. А това се постига само когато има отговорно отношение към животните, напомня д-р Красимир Колев.

А сега да видим

как се решава проблемът в Нидерландия и Испания

И за двете държави е характерно тясното сътрудничество между правителствата и индустриите в различните сектори.

Ще започнем с холандската стратегия за намаляване на антибиотици. Там тенденцията в продажбите на ветеринарни антимикробни средства показва низходяща посока. Националният институт за обществено здраве и околна среда (RIVM) и Нидерландският орган за безопасност на храните и потребителските продукти (NVWA) са се нагърбили със задачата да се борят с антимикробната резистентност.

Указанията са строги:

Само ветеринарни лекари могат да предписват и дават антибиотици на болни животни и могат да го правят само след като са прегледали помещенията.

Фермерите могат да прилагат само ветеринарно предписани антибиотици при много строги правила.

Освен това от птицевъдите, млекопроизводителите, фермерите в сектор месодайно говедовъдство и свиневъдите се изисква да регистрират употребата на антибиотици във фермите.

Антибиотиците, които се използват като последна мярка за медицинска помощ при хора, не могат да се използват при животни (освен при много строги условия).

Ветеринарният лекар и фермерът трябва да създадат това, което е известно като „здравен план“ за своите ферми, който включва мерки за насърчаване здравето на животните, и този план трябва да се оценява всяка година.

NVWA наблюдава регистрирането на употребата на антибиотици и следи употребата им в животновъдния сектор.

В Нидерландия отчитат 63% спад в употребата на антибиотици

В допълнение към действията на правителството, холандците имат дълга традиция на системи за контрол на качеството в самата индустрия, насърчавайки най-добрите практики на множество нива и в много области на животновъдството, включително намаляване на антибиотиците. Пример от холандската бройлерна индустрия е IKB Kip (Integrated Chain Control Chicken), която е система за осигуряване на качеството, разработена от и за целия сектор бройлери. По този начин всички звена - от развъдчици до кланици, са свързани, за да гарантират качество и сигурност по веригата за месото от бройлери и допринасят за безопасното и здравословно птиче месо. Безопасността на храните е основният приоритет на IKB Kip, като предлага инструменти за оперативно управление и по този начин помага на участниците да спазват законодателството. И нещо много важно - IKB Kip създава добавена стойност, позволявайки на участващите компании да покажат, че надхвърлят законовите задължения, защото искат да допринесат за силен сектор. Подобни системи съществуват и в други животновъдни сектори, които помогат за постигане на 63% спад в употребата на антибиотици между 2009 и 2018 г.

Пътят на Испания е с различни резултати

Следвайки същия набор от правила и разпоредби на ЕС, испанската траектория е много различна, въпреки че резултатите показват добър напредък.

Според испанското Министерство на здравеопазването липсата на специфични мерки, насочени към намаляване на употребата на антибиотици, трябва да се има предвид, когато се разглежда увеличението на продажбите между 2010 и 2014 г. Испания започва да събира данни за продажбите на антибиотици през 2010 г. в рамките на ESVAC проект и на доброволни начала. През следващите години е въведена система за събиране на данни, включително разработване на база данни и нейното валидиране. Това дава възможност да се осъществи по-точно измерване на употребата на ветеринарни антибиотици и преди всичко да се установи възходящата тенденция, която се поддържа от 2010 г.

Създаване на програми

През 2014 г. Испания стартира цялостна стратегия One Health за справяне с проблема с антимикробната резистентност: Национален план за борба с антибиотичната резистентност (PRAN). Тази стратегия поставя необходимите основи за оптимизиране на употребата на антибиотици в Испания.

Въпреки това, министерството твърди, че намаляването на обема антибиотици при животните е било силно стимулирано от програмите REDUCE, прилагани в различни сектори на животновъдството в същия период от време. Тези програми се основават на доброволни споразумения, в които всеки сектор определя конкретни цели за намаляване на употребата на антибиотици и конкретна времева рамка, в която да се постигнат, както и стратегии за предотвратяване на инфекции.

По-малко антибиотици в свиневъдство и птицевъдство

Сред най-важните резултати от тази инициатива са 97% намаляване на употребата на колистин в сектора на свиневъдството, както и 71% намаляване на общата консумация на антибиотици в отглеждането на бройлери. Между 2014 и 2019 г. общата употреба на антибиотици при животни е намалена с 58,8%.

Комбинирани политики

Въпреки че на пръв поглед Нидерландия и Испания предприемат много различен подход към постигането на намаляване на антибиотиците, и двете страни-членки постигат голям успех чрез комбинация от правителствена политика и доброволни действия от самата индустрия. Това показва, че за да започне намаляването на антибиотиците, първо трябва да се обърне внимание и да се идентифицира мащабът на проблема. Този процес не винаги протича гладко. В някои случаи това може да бъде много неравен път, като всяка държава-членка на ЕС следва свой собствен график. Намаляването на антибиотиците може да бъде успешно само когато се обърне внимание както от държавните институции, така и от самата индустрия. Само като работят в тандем, правителствата и индустриите могат да постигнат значителни намаления.

Фармацевтичната индустрия удължи рамката
за силно ограничаване на антибиотици в ЕС. Тя получи подкрепа от ветеринарните лекари в Европа. Така предложението на Еврокомисията за намаляване на общите продажби в ЕС на антимикробни средства за използване при селскостопански животни и аквакултури с 50% до 2030 г. отпадна. Тоест ще има нови хоризонти. Кога – оставаме в очакване. Ангажиментът е поет от европейските ветеринарни организации, които обявиха, че работят в тясно сътрудничество с фармацевтичната индустрия.

(По информация на Euronews)

 Колкото по-промишлено е едно въдство, толкова повече антибиотици използва.
Колкото по-промишлено е едно въдство, толкова повече антибиотици използва.
 Правилото е едно - за да се намали употребата на антибиотици във фермите, трябва да се подобри профилактиката – тя е разковничето. А това означава редовни ваксинации.
Правилото е едно - за да се намали употребата на антибиотици във фермите, трябва да се подобри профилактиката – тя е разковничето. А това означава редовни ваксинации.
В свиневъдството се използват най-много антибиотици
В свиневъдството се използват най-много антибиотици