Ако са ви останали гроздови джибри след източването на виното и нямате възможност да ги дестилирате е най-добре да ги покриете с плътен найлон, който да притиснете плътно до джибрите.

Най-правилно е върху найлона да поставите торба с пясък, който преди дестилацията внимателно да се отстрани.

Някои стопани залагат джибрите със захар и вода за втора ферментация, но когато температурата в помещението е под 20 градуса процесът протича непълно и често една трета от захарта остава неферментирала. Това е причина да се предпочита джибрите да се съхраняват, докато температурите се повишат.