* Ниската хигиена е най-честата причина, която довежда до получаването на некачествено вино.

Когато не се полагат достатъчно грижи за подържане на съдовете и съоръженията, тогава могат да се срещнат мирис на плесен и на оцет. Редно е веднага след използване всеки съд да се измие и изплакне много добре, а ако е дървен да се напуши, докато още е влажен.

* Серният двуокис не би трябвало да се пренебрегва – той се свързва с влагата по дъгите при дървените съдове, в резултат на което са образува серниста киселина, а тя именно заедно със свободния серен двуокис изпълнява дезинфекционна функция.

* Прибавянето на захар не трябва да се прави в произволно количество - довежда до получаването на некачествена напитка.

И при най-добрите майстори най-често грешки се правят при определяне и коригиране на захарното съдържание на гроздовата каша и мъст.

При много стопани има стремеж за повишаване на захарността над необходимата. Какви обаче са правилата, с които трябва да се съобразявате:

- За приготвяне на бели домашни вина захарността трябва да бъде около 20% (от 19 до 21%), но не и повече,

- За червени вина - съответно от 20 до 22%.
Когато се изчислява количеството на захарта, която трябва да се добави, трябва да се спазва правилото: с добавянето на 1 кг захар на 100 кг гроздова каша, респективно 100 л мъст,

захарността се повишава с 1%

На база количеството на гроздето и действителната захарност, лесно може да изчислите необходимата захар за постигане на посочените проценти за бели и червени вина.

Определеното количество захар винаги първо да се разтваря в мъст, която се връща в общата каша и задължително да се разбърква за добро размесване.

* Ферментацията протича спонтанно, но трябва ежедневно да се наблюдава.

* Грешка се допуска при отделяне на червеното вино от джибрата. Повечето от стопаните забавят оттакането на виното от джибрата след ферментацията. Моментът за отделяне зависи основно от сорта грозде:

Например:

За сортовете Мавруд и Широка мелнишка лоза, виното трябва да се отделя веднага след приключване на ферментацията. В противен случай се получават тъмно оцветени и груби вина със заджибрен вкус=

При Каберне совиньон и Мерло виното се отделя два-три дни след приключване на ферментацията.

При Гъмза - една седмица.

При Памид и смесено бяло и червено грозде - до две седмици след приключване на ферментационния процес.

Отделянето на виното от джибрите да не се забавя, за да не стане то грубо
Отделянето на виното от джибрите да не се забавя, за да не стане то грубо