През месец август при по-късните сортове лози трябва да продължат растителнозащитните пръскания.
Срещу причинителя на брашнестата мана (оидиум ) те се правят до настъпване на фенофаза прошарване или омекване на зърната на гроздето.

Ако времето е сухо и няма валежи, които са обичайни за август, срещу оидиума можете да използвате контактни фунгициди, съдържащи сяра.
Такива са Кумулус - 0,25%, Акоидал ВГ - 0,25% , Тиовит Джет 80 – 0,2% ВГ.
Но в случай, че времето е неустойчиво и са налице чести превалявания, тогава е по-добре да напръскате лозите със системни фунгициди с предпазно и лечебно действие.

Срещу брашнестата мана могат да се използват много препарати. Сред тях са Флинт Макс 75 ВГ-0,02%, Топаз 100 ЕК - 0,015%, Фоликур 250 ЕБ / Хоризонт/ – 0,04%, Децибел Витис – 0,04%, Домарк 10 ЕК – 0,03%, Доуро 10 ЕК – 0,04%, Вивандо – 0,02%, Индар 5 ЕВ – 0,075%, Карамат – 0,15%, Систан Екозем ЕВ – 0,1%, Сугоби – 0,03%, Талендо Екстра – 0,02%, Талендо 20 ЕК – 0,02%, и др.