Мексико, Нидерландия и Испания са трите големи сили

Мексико, Нидерландия и Испания станаха най-големите износители на домати през 2020 г. Това са единствените три държави, които надхвърлят сумата от един милиард долара. Мексиканският износ на домати възлиза на 2,61 млрд. долара, следван от Нидерландия - 1,915 млрд. долара и Испания - 1,070 млрд. долара.

Почти всички пратки от Мексико са насочени към САЩ. Нидерландия изнася основно домати за Германия и Великобритания, докато Испания повече е насочена към Германия, Великобритания и Франция.

Останалите страни в топ десет са Мароко (770 млн. долара), Канада (460 млн. долара), Франция (440 млн. долара), Белгия (330 млн. долара), САЩ (310 млн. долара), Турция (310 млн. долара) и Китай (270 млн. долара).

По-общо казано, паричната стойност на световния износ на храни се е увеличила 3,6 пъти в номинално изражение между 2000 и 2018 г. от около 380 млрд. долара през 2000 г. до малко под 1,4 трилиона долара през 2018 г. Наблюдава се значителен ръст във всички групи храни според данните на ФАО на ООН. Плодовете и зеленчуците представляват 23% от общата стойност на износа на храни през 2018 г.