Пръсканията при лозите и асмите по правило трябва да бъдат предцъфтежни и следцъфтежни. Това има своето логично обяснение - цъфтежът е ранима фаза.

Но все пак, ако се наложи да третирате с препарат и това става по време на цъфтене, трябва да го направите много внимателно.

В този момент ресите на растенията са най-чувствителни. Но именно в този момент те са и най-уязвими от мана, защото плодниците им се разкриват.

По тази причина и за всеки случай е препоръчително в края на фазата цъфтеж или след нея да се направи едно допълнително пръскане само на ресите.