За да берем редовно плодове

Резитбата е основна овощарска практика

Без нея, дръвчетата бързо закържавяват и не раждат

Резитбата на овощните дръвчета е един от основните фактори за нормален растеж и получаване на редовна и качествена продукция. Тя е една от най-старите овощарски практики, която непрекъснато се усъвършенства. Въздействието на резитбата върху овощните дръвчета е многообразно.

РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ИМАТ ИЗИСКВАНИЯ
Степента на резитбата се определя от спецификата на видовете, сортовете и възрастовите особености на овощните дръвчета. За да се прилага правилна резитба е необходимо да се познават отделните части на овошките, както и особеностите за плододаване на отделните видове.

СПОРЕД СЕЗОНА
Според сезона в който се прилага резитбата тя бива зимна и лятна. Зимната резитба се прави извън вегетацията, по време на зимния покой на дръвчетата, а лятната резитба, която в съвременното овощарство придобива все по-голямо значение, се прави по време на вегетацията, когато дръвчетат имат листа и плодове.