Подходящи условия за работа на полето и в градината ще има след четвъртък

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

През изтеклия период регистрираните наднормени температури създадоха условия за възобновяване на вегетацията при есенните посеви и на много места в полските райони от страната нарушиха принудителния покой при ранноцъфтящите овощни видове – кайсия, бадем, праскова.

И през следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми. Средноденонощните стойности ще надвишават биологичния минимум, необходим за протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури. При пшеницата и ечемика ще протича масово фаза трети лист. На места в Дунавската равнина и в южните райони на страната ще се наблюдава братене.

Прогнозираните валежи в началото на седмицата ще поддържат високи нива на влагозапасите в еднометровия почвен слой. По-подходящи условия за сезонни агротехнически дейности, като резитби и зимни растителнозащитни пръскания с медсъдържащи фунгициди при овошките, подхранване на житните култури с азотни минерални торове, обследване на посевите за наличието и вредната дейност на някои основни вредители за периода (обикновена полевка и обикновен житен бегач), ще има през дните от втората половина на периода.