Гъвкавите резервоари - споделен опит от практиката

Климатолозите са категорични, че дългите летни периоди с високи температури ще се превърнат в нещо нормално за нашите географски ширини. Свидетели сме и това лято на тази тенденция. Ускоряването на процеса на промени в климата стана нещо нормално. Наскоро преживяхме рекордни като количество валежи в Странджа с последвали трагични наводнения.

Големият въпрос е какво да направим

за да смекчим последствията

от тези явления. Как да си помогнем за справяне със сушата и наводненията. И двата въпроса непрекъснато са във фокуса на вниманието ни. Има и европейски, и национални програми за справяне с тях. Да не говорим за мерките, които се приемат специално за фермерите в тази насока.

Независимо от многото предложения и натрупан опит винаги има и нови идеи, които ражда практиката. В този смисъл Александър Димитров от Русе, използвайки гъвкав резервоар, успешно реализира идеята си да се бори със сушата по

много елегантен и не толкова скъп начин

Става дума за осигуряване на вода за напояване на царевица и соя с пивот, ролкова тръбна система или капково напояване. Има наличие на подземни води – блоковете са в близост до р. Дунав. Водата се черпи от сондаж с капацитет на помпата 200 m3/h, а тази, с която се изпраща към полето, е с капацитет 100 m3/h. За изравняване на тези количества и за затопляне на водата от сондажа, логично се появява един гъвкав резервоар, като буферен съд. Предвидени са два големи изхода от резервоара за захранване на две или повече помпи.

На чертежа е дадена принципната схема на резервоара с тръбната система към него. Тя включва един гъвкав резервоар с размери 25х10х1,5m. Обемът му е 350-400 m3. Посредством метална тръба водата постъпва в резервоара през специален отвор с диаметър 200 mm. Във втори такъв отвор са монтирани датчици за горно и долно ниво на водата. Чрез тях процесът на управление на помпата за пълнене на резервоара е

напълно автоматизиран

На дъното са монтирани две големи дюзи, свързани с тръбите за източване. Те са вкопани под резервоара.

Резервоарът ще презимува с вода около 1/3 от обема си. Така осигуряваме защита от гризачите. Ако бъде източен на 100% рискуваме мембраната от PVC да бъде проядена от тях. Минусовите температури не ни притесняват. Водата в резервоара може да замръзне, но PVC мембраната е гъвкава, разширява се и няма да се получат аварии. И така, гъвкавите резервоари могат да ни помогнат лесно, бързо и с неголеми инвестиции да преборим очертаващите се години с дълги периоди на засушаване.

Готовност за пълнене
Готовност за пълнене
Дънна дюза
Дънна дюза
Дънни за източване
Дънни за източване
Отвори Ф200 за пълнене и автоматизиране
Отвори Ф200 за пълнене и автоматизиране
Работно състояние
Работно състояние
Работно състояние
Работно състояние
Разположение на нагнетателните помпи
Разположение на нагнетателните помпи
Резервоарът готов за транспорт
Резервоарът готов за транспорт
Принципна схема на резервоара с тръбна система към него
Принципна схема на резервоара с тръбна система към него