Първият Консултативен съвет по поземлени отношения и комасация беше проведен днес в Министерството на земеделие и храните.

Темата е много важна и сериозна, а трайните решения ще изискват много сериозни законодателни промени, посочи министър Кирил Вътев на брифинг след заседанието и даде думата на участниците. 

По думите на Георги Тошев, ресорен зам.- министър, ще се работи ежедневно. На първото заседание са приели правила и от следващото започват да приемат конкретни предложения.

За биопроизводителите, които се сертифицират за години напред е нужно установено дългосрочно отношение на земите, каза Веселина Ралчева особено във връзка с общинските земи.

Освен поземлените отношения сериозна тема е и управлението на стопанските дворове, допълни Юлия Куюнджийска. Както и проблемът с грешките по кадастралните планове. Те са допуснати при механичното прехвърляне от Картата за възстановената собственост в кадастралната карта, допуснати са припокривания с поименни и имотни партиди, граници и т.н., грешките никак не са малобройни, а собствениците не се уведомяват. По този начин те не могат да обжалват, а разбират, когато започват да правят сделки, например. И не може да си върне земята.

Всичко започва от нулата и се надявам едно по едно да ги решаваме, каза и Костадин Костадинов от Аграрната камара.

Стефан Асенов, изп. директор на БАСЗЗ, каза че дълго време в агроведомството се неглижираше темата и е крайно време да се реши, визирайки последните 34-35 години.

Според Димитър Зоров, представлявайки фермери и млекопреработвали, тях ги вълнуват много държавния и общински поземлен фонд - ДПФ и ОПФ, редно е да станат инструменти за агрополитика, а не касичка за пари.

В заключение Кирил Вътев уточни, че ще ползват експертизата на юристи и увери, че пасищата ще ги гледат сериозно, включително в консултативните съвети със животновъдите. От днес консултативният съвет работи постоянно и ще е във връзка с браншовите организации.