Да отгледаш краставици с помощта на изкуствен интелект

Проектът за публично-частно партньорство AGROS има за цел да реализира "автономна оранжерия", в която отглеждането на културите се контролира дистанционно с помощта на изкуствен интелект (ИИ). Интелигентни алгоритми и усъвършенствани сензори наблюдават ключови характеристики на културите и подпомагат вземането на решения за постигане на рентабилно отглеждане. Ръководител на проекта AGROS е Университетът във Вагенинген, Нидерландия.

Напълно автономна оранжерийна система

"Точката на хоризонта" е напълно автономна оранжерийна система, базирана на данни от сензори, управлявана дистанционно от интелигентен алгоритъм, с обективна цел, в този случай възможно най-високата нетна печалба. През последните години разработихме градивните елементи за това: физиологичните познания за културата, сензорите и интелигентните алгоритми. Сега всичко това се обединява в опит за валидиране", казва Аня Дилеман, ръководител на проекта AGROS и изследовател в бизнес звеното за оранжерийно градинарство на Университета във Вагенинген.

Изпитване за валидиране с три различни контроли

Краставиците от сорта Hi-Power се отглеждат в три оранжерийни отделения в изследователските съоръжения на Университета във Вагенинген в Блейсвайк. Управлението е различно във всяко отделение: има две отделения с автономно управление на оранжерията: Digital Twin и алгоритъм за обучение с усилване. В третото отделение, референтното отделение, отглеждането се контролира от група експерти по култури и напояване.

Digital Twin и Reinforcement Learning

Алгоритъмът Digital Twin контролира всичко: климата (температурата на отопление), поливането (определя кога да се прилага напояване), кога да се включва и изключва осветлението, каква концентрация на CO2 да се постигне в оранжерията и дори стратегията на културите.

Алгоритъмът с усилване (Reinforcement Learning) е обучен да контролира климата в оранжерията. Чрез провеждането на милиони симулации тази форма на изкуствен интелект се научава да намира оптималните контроли за напълно автономно управление на климата в оранжерията. Научете повече за двата подхода в това видео:
https://youtu.be/JV_zaco9lRc

Практика на производителите

Референтната рамка е група от експерти в областта на културите и напояването от партньорските компании на AGROS. Тези експерти представят знанията на земеделските производители и настоящите най-добри практики. Те отглеждат краставици в третото отделение. "Ние сме възможно най-близо до практиката на производителите", казва Франки ван Луверен, мениджър по отглеждането на културите в MechaTronix. Вижте как е изградена тяхната стратегия за отглеждане тук:
https://youtu.be/RXt4QaqJzUo

Чудите се кое отделение е имало най-успешен вегетационен сезон? Ще разберем след лятната ваканция.