Работа, деца, образование: програмата SALUD взема под внимание ежедневието на хората с диабет тип 2. Кристел Полхуис от Университета във Вагенинген, Нидерландия: "Виждаме, че хората, които следват програмата, имат по-добър контрол върху здравето си."
Все повече хора се разболяват от диабет. В момента в Нидерландия те са около 1,1 милиона пациенти с диабет тип 2. Техният организъм вече не реагира добре на инсулина. Кръвната им захар става твърде висока и те развиват проблеми със сърцето, очите и бъбреците. "Със здравословна диета хората могат да контролират заболяването или дори да го обърнат напълно", казва Кристел Полхуис, изследовател в отдел "Здраве и общество". "Но за много хора е трудно да спазват строга диета. Освен това повечето програми за начина на живот, също и за заболявания, различни от диабета, отделят малко внимание на ежедневната реалност, в която хората трябва да прилагат този здравословен начин на живот. И то докато житейската ситуация на човека до голяма степен определя колко пространство и време има за промяна. Това често е пречка пред здравословното хранене и възможността да се грижиш добре за себе си."
Здравето е повече от това да не си болен
Ето защо изследователите обединяват усилията си с пациенти с диабет, общопрактикуващи лекари, диетолози и помощни работници от практиката, за да разработят нова програма, която се фокусира върху всекидневния живот и разглежда здравето в по-широк план. "Здравето е нещо повече от това да не си болен. Става дума и за жизненост, добро самочувствие, наличие на подкрепяща социална мрежа и възможност да организирате живота си по желания от вас начин. Това изисква холистична гледна точка към пълния набор от физически, емоционални, умствени, социални и духовни фактори, които могат да подпомогнат здравословния начин на живот. От разговорите, които проведохме с хора с диабет преди разработването на програмата, също стана ясно, че здравословното хранене е свързано с начина, по който човек преживява живота си. Например, ако хората имат любяща социална мрежа и изпитват малко стрес, им е по-лесно да поддържат здравословен хранителен режим," казва Кристел Полхуис.
Програмата SALUD насърчава здравословен начин на живот, който е съобразен с ежедневието на хората, като ги приканва да си поставят собствени цели и ги предизвиква да правят малки стъпки. Стъпки, които са постижими в съчетание с натоварени семейни ангажименти или работа. Или пък стъпки, които помагат на хората да направят нещо за своя зает живот. Треньор по начин на живот напътства участниците в програмата, която се състои от 12 седмични онлайн сесии. "За някои целта е да отслабнат с 5 кг, докато за други първата цел е да получат допълнителна помощ от партньора си. Най-важното е промените да са постоянни, защото именно това носи ползи за здравето. Участниците споделят своя опит и създават социална мрежа", казва Кристел Полхуис.
Треньорът по начин на живот дава възможност на участниците
Треньорът по начин на живот работи в посока на овластяване на участниците, като им позволява да се развиват и им дава увереност, че могат да се справят сами. "В допълнение към поставянето на собствени цели, ние караме участниците да работят върху уменията си в областта на храненето. Помислете за това да приготвите здравословно ястие за себе си. Хората преживяват успех и му се наслаждават. Те получават комплименти от треньора и другите участници и придобиват самочувствие".

По-добър захват на здравето
Кристел Полхуис и нейните колеги изследват ефекта на SALUD върху хранителното поведение и здравето на участниците. Участниците бяха разделени на две групи. Интервенционната група следваше онлайн програмата SALUD, докато на контролната група бяха предложени редовни грижи за диабетиците. "Измерванията показват, че програмата SALUD е имала силен ефект върху устойчивостта на хората и върху начина, по който те се справят с трудни ситуации, като мобилизират правилните ресурси. Хората изпитаха социална подкрепа от връстници, които са били в същата ситуация, и от близки хора. Ползотворно взаимодействие между хората и тяхната социална среда. И повечето имаха по-голям контрол върху живота си, а оттам и върху здравето си. Това е силен фактор за дългосрочно здравословно хранене. Наблюдавахме и подобрение в теглото и хранителния прием. Все пак трябва да спомена, че наблюдавахме подобрение на теглото и в контролната група, макар че подобрението беше по-слабо изразено, отколкото в групата, която следваше програмата SALUD," казва Кристел Полхуис.
Програмата SALUD е в съответствие със стратегическата тема на Университета във Вагенинген: здравословен начин на живот в здравословна среда. Според Полхуис в здравеопазването се обръща голямо внимание на начина на живот, а наличните интервенции, свързани с начина на живот, са доста добри. Само че в тях все още липсва цялостната перспектива и фокусът върху ежедневието. "Например, важно е да се приложи социална подкрепа в системата на здравеопазването. Участниците в нашето проучване извлякоха голяма полза от споделянето на опита си с връстници и семейство. Бихте могли например да предложите групови консултации или да започнете група за разходки и да работите за създаването на безопасна и насърчаваща здравето среда, в която хората могат да споделят преживяванията си, без да се чувстват осъждани. Програмата SALUD работи."