Унивок, новият фунгицид на Corteva Agriscience, е ефективен срещу тях

С фунгицида Унивок си осигурявате „извънземна“ защита от болести по житните култури, казват от екипа на Corteva Agriscience.

Продуктът се използва при твърда и мека пшеница, тритикале, ръж, като му предстои регистрации при ечемик, слънчоглед и рапица.

Унивок се състои от две активни вещества: фенпикоксамид (Inatreq™) и протиоконазол.

Фунгицидът контролира икономически важни болести като: жълто-кафяви петна, фузариум, кафява ръжда, жълта ръжда, снежна плесен, ранен листен пригор, петносване на плевите на класа, септория по листата, септория по класа. Предстои регистрация и за брашнеста мана, базично гниене и видове Helminthosporium.

Унивок се прилага в доза 120-150 мл/дка, а момента на приложение е от начало на удължаване на стъблото до края на цъфтежа (BBCH 30-69).

Какви са практическите предимства?

 • Нов ефективен двукомпонентен фунгицид с иновативен начин на действие и синергизъм между активните вещества.
 • Съдържа иновативно активно вещество - Inatreq™ (фенпикоксамид) с нов начин на действие, като инхибира митохондриалното дишане на патогена чрез блокиране електронния трансфер в дихателната верига.
 • С естествен произход синтезиран чрез ферментация от актиномицети от род Streptomyces sp.
 • Гъвкавост на приложение – с хербицида в Т1 и/или при поява на флагов лист - Т2 или преди цъфтеж – Т3.
 • Нов стандарт за контрол на септория и видовете ръжди.
 • Комбинацията от Inatreq™ и протиоконазол осигурява най-високо ниво на защита с предпазно, стопиращо и лечебно действие, към всички икономически важни болести.
 • iQ-4™ формулация за почти 100% покритие на растителните части на културата и пълно абсорбиране.
 • Дълъг период на защита до 6 седмици.
 • По-добро качество на произведеното зърно.
 • Бързо разграждане в почвата - 2 дни.
 • Вече регистриран и внедрен в практиката в ЕС и САЩ.
 • Успешно внедрен в практиката в България през 2022 година с отличен ефект срещу контролираните болести.

Какви съвети да следвате при приложение?

 • За първо третиране Т1 заедно с хербицида се препоръчва да се използва в доза – 120 мл/дка.
 • За второ третиране Т2 флагов лист - изкласяване се препоръчва да се прилага в доза – 130 мл/дка.
 • За контрол на фузариум в трето третиране Т3 преди или в начало на цъфтеж, да се прилага в доза – 130 – 150 мл/дка в зависимост от инфекциозния фон.
 • За максимална ефикасност на продукта използвайте превантивно или в начални фази и първи признаци на развитие на болестта.
 • За едновременен контрол на болести и плевели може да се смесва с Дерби® Супер едно, Квелекс®, Старане™ Голд, Палас® 75 ВГ или Корело® Дуо.
Ръждата е сред най-опасните болести по житните култури
Ръждата е сред най-опасните болести по житните култури