В разсадниците

Извършват се почвообработки в семенилищата, маточните насаждения и питомниците.

Прореждат се растенията в семенилищата – краен срок.

Отгребване на загребаните през есента присадени подложки на ореха, изрязване на дивата част от около 0,5 см над присадената пъпка.

Внимателно се отстраняват всички филизи, покарали от подложката на засадените в питомниците присадени растения.
Закъсняването с тази практика задържа развитието на леторасъла от облагородената пъпка. Често конкуренцията на филизите от дивата част е толкова голяма, че пъпката въобще не покарва.

Продължава работата по присаждането на калем на подложките с пропаднали окуланти.

В овошните насаждения

Завършва работата по засаждането на новите овощни насаждения.

Завършва работата по попълването на местата на пропадналите дръвчета в младите овощни насаждения.

Всички новозасадени дръвчета задължително се поливат с 20-30 дм3 вода в околостъблената чашка.

Приключва работата за формиране на короните на дръвчетата в новозасадените и младите овощни насаждения.

Резитба на младо дръвче
Резитба на младо дръвче

Филизи се стъблото на дръвчетата в новозасадените градини. На височина 50-60 см над почвената повърхност всички филизи се отстраняват.

Приключва резитбата за плододаване във всички райони на страната. Провежда се резитба за отслабване на растежа на силнорастящите ябълкови и крушови дървета. Препоръчва се за дървета на семенна или силнорастяща вегетативна подложка, формирани като палмета.

Продължава преприсаждането на калем в короните на възрастните дървета. Начини на преприсаждане на стари дървета

Начини на преприсаждане на стари дървета

В равнинните и по-топлите райони се извършва втора, по-плитка, почвообработка и ако това не е извършено през март, се наторява с азотен тор.

При засушаване се полива. Почвената влага в насаженията през периода на цъфтеж и формиране на завръзите не трябва да спада под 70 % от ППВ.

Пчелните семейства се транспортират от прецъфтелите към насажденията с интензивен цъфтеж.

В ягодовите насаждения

Засаждане на ягоди в чернополиетиленово фолио

Засаждане на ягоди в чернополиетиленово фолио

Завършва попълването на празните места в засадените през есента площи (предимно в по-високите райони).

Започва засаждането на съхранения в хладилниците обезвирусен ягодов посадъчен материал върху лехи, застлани с перфориран черен полиетилен. Растенията се засаждат така, че пъпките да се подават леко над повърхността, без да съществува опасност при започване на вегетацията да попаднат под полиетилена. Преди засаждане корените на разсада се потапят в каша от оборски тор, почва и вода. Ако корените са засъхнали, се режат краищата.

Засадените върху черен полиетилен нови площи с ягоди обезателно се поливат чрез дъждуване, за да се осигури прихващане.

Старите насаждения се обработват и ако през март не са били наторени, предварително се извършва наторяване. При необходимост насажденията се напояват.

Извозва се 400-500 кг слама на декар за постилане на почвата под цветоносите и за предпазване на плодовете от замърсяване в насажденията, създадени без черен полиетилен. Преди това насажденията се напояват.

Почвата около растенията се покрива с около 10 см слама. Застилането се извършва към края на масов цъфтеж.

Почвата в култивационните съоръжения се обработва и при необходимост се напоява.

До средата на април от отопляемите оранжерии се прибират последните ягодови плодове. Започва беритбата на ягодови плодове от слънчевите оранжерии и тунели. Оранжериите и тунелите се проветряват редовно. В тях се поддържа необходимата температура за своевременно узряване на плодовете.

В по-топлите месторастения и в насажденията, засадени по-рано, се плевят поникналите в отворите плевели. Плеви се много внимателно, за да не се откъснат не добре вкоренените растения.

В малиновите насаждения

Засаждане на малини

Засаждане на малини

Приключва попълването на празните места и засаждането на нови площи.

Извършват се почвообработки за поддържане на почвата рохкава и чиста от плевели и за заравяне на торовете. Към края на месеца се подхранва с 10-12 кг амониева селитра или със същото количество от друг азотен тор.

При засушаване се полива.

В касисовите насаждения

Полагат се грижи за вкоренилищата – обработка, торене и напояване.

Новите и старите насаждения се обработват.

При засушаване се полива.

В насаждения с други култури

Засаждане на нестандартните дафинови растения в питомника за доразвиване.

Извършва се пролетно окулиране на Кавказката хурма с райска ябълка след започване на сокодвижението.
В края на месеца се извършва пикиране на лимоновия разсад на открито на 15-20 см в реда и 1 м между редовете.
Съобразно с необходимостта се провеждат окопаване и поливане на вкоренените резници от смокиня, нар и облепиха.

В зависимост от нуждите на участъка на открито, в който е извършено вкореняване на резници от смокиня, нар и облепиха, се прави окопаване и поливане.

Продължава засаждането на райска ябълка, облепиха, нар и смокиня на постоянно място.

Дафиновите дръвчета се освобождават от зимните обвивки и зимната защита.

В края на месеца се изнасят на постоянно място вкоренените от предната година растения от актинидия и дафиновите фиданки. Извършва се поливане на новозасадените растения.
Пикираните семеначета от актинидия се засаждат в питомник на открито.

Засява се на открито новият посев от семена от дафиново дърво.
Започва окулирането на фисташковите подложки.